LOGO GLOBALRUNNERS

Vår mest miljövänliga resa

Att resa och besöka en plats går nästan inte utan att påverka den fysiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fotavtrycken är viktiga för både värdar och gäster. Vi försöker bidra till att de ska bli positiva för bägge parter. 

Vad din flygresa orsakar i form av koldioxidutstläpp per passagerare skiljer sig mycket åt beroende på vilket flygbolag du väljer. Det i särklass mest miljövänliga flygbolaget heter 2016 Norwegian. På resan till Marrakech fungerar det utmärkt att flyga med det norska bolaget, vilket alla som väljer Globalrunners får göra. Dessutom har vi gratis wifi under hela resan.

Små grupper och lokalt ägda hotell och restauranter
Ett hållbart resande innebär att vi tar hänsyn till fler aspekter än de miljömässiga. Därför ser vi på Marrakechresan, liksom på alla våra övriga resor, till att resa med en liten grupp och bo på hotell som ägs av lokalbelkningen, äta på lokalt ägda restauranter och köpa lokalproducerade varor och tjänster, till exempel olika aktiviteter. Det ger klirr i kassan hos dem vi besöker. Vi undviker all inclusive, utlänskt ägda hotell, bussbolag och restauranter där en stor del, ibland så mycket som 90% av det du betalar, rinner ut ur landet igen. 

Informationsmöten före resorna
På våra informationsmöten före resorna får alla utförlig information om landet vi ska besöka och även litteraturtips. Ju mer du vet om landet desto mer givande kommer din resa att bli. Skriftligen och senare under resans gång fortsätter vi att dela med oss av kunskaper för att du ska få en bättre förståelse för hur människor har det i landet och få ut mesta möjliga av din resa. Känner du till kulturen kommer folk i landet att vilja få kontakt med dig - och det är väl det som är det mest inspirerande med att resa: Möten med människor ger starka intryck.

Går resan till ett land som kränker mänskliga rättigheter bjuder vi in en expert på området som får berätta mer i ämnet under informationsmötet. Inför Istanbulresan kom till exempel Aras Lindh från Utrikespolitiska Institutet och berättade om vilka levnadsvillkor turkiska medborgare lever under. Det är en helt annan verklighet än den som svenska charterturister på turkiska sydkusten brukar känna till och se.

Nolltollerans mot sexturism
Globalrunners har nolltollerans vad gäller sexturism. Skulle någon av våra resenärer ertappas med att köpa sex av prostituerade, barn eller vuxna, får resenären ta sig hem på egen bekostnad.

Oförglömliga resor
Vi väljer alltid ut de bästa ingredienserna vi kan hitta åt våra resenärer och komponerar innehållsrika resor av högsta kvalitet. Vi vill att de ska vara inspirerande, roliga och lärorika. Samtidigt är vi oerhört noga med att de ska ge positiva avtryck hos dem vi besöker.