LOGO GLOBALRUNNERS

Att kompensera för flyg innebär inte att planet släpper ut mindre koldioxid

Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen. Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen.


Är klimatkompensation ett rimligt sätt att ta hand om sina koldioxidutsläpp eller är det avancerad greenwashing? Ett nutida avlatsbrev för oss rika som tillhör den minoritet i världen som har råd att flyga? Att sätta in en slant till en organisation som planterar träd eller bygger upp ett vindkraftverk är en god idé, men mängden koldioxid som flygplanet släpper ut förblir densamma. Det finns ingen möjlighet att vi ska kunna kompensera för alla koldioxidutsläpp som släpps ut i världen idag. Bara de som flyger kan minska sitt flygande.
 

Utsläpp på hög höjd får ungefär dubbelt så hög klimatpåverkan som utsläpp på marknivå (den s k höghöjdseffekten). Klimatkompensation bygger på att någon annan ska minska de utsläpp som din konsumtion genererar. Projekten för klimatkompensation utförs ofta i fattiga länder eftersom det anses mer kostnadseffektivt. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader måste den totala koldioxidbudgeten minska drastiskt.

Medan vi som är rika fortsätter att släppa ut koldioxid flyr miljontals klimatflyktingar i ökande antal. Ska vi verkligen köpa utsläppsminskningar som genomförs någon annanstans och fortsätta med business as usual på hemmaplan? En form av greenwashing helt enkelt.

Skogsplanteringar i all ära, men vad ska människor äta?

Trädplanteringsprojekt har i många fall tagit makten över människors närmiljö. De tar ofta stora markarealer i anspråk och man kompenserar inte helt för vad lokalbefolkningen kunde ha tjänat på att producera annat än skog på marken, till exempel mat. 

Konsekvensen av den otillräckliga ersättningen kan bli att skogen inte får stå kvar – vilket är nödvändigt för att det inlagrade kolet inte ska släppas ut igen. Det är omöjligt att vara säker på att utsläppsminskningen blir permanent. En skyddad skog kan avverkas, något som skett i ett skogsprojekt i Brasilien nyligen efter att diamantfyndigheter upptäckts i området. Andra orsaker till minskad långsiktighet i trädplanteringsprojekt är politiska förändringar. 

När lokalbefolkningen inte längre kan sköta marken med hjälp av eld eller låta sina djur beta där, blir det mer biomassa på marken som kan det leda till stora bränder som släpper ut mycket mer koldioxid. 

Osäker additativitet
Det är svårt att säkerställa att projekten inte skulle ha skett utan pengar från klimatkompensation för flyg. Hur avskogningstakten i ett land skulle ha utvecklas utan klimatkompensation är också svårt att förutse, såväl på kort som på lång sikt. Här kan du läsa mer om vad tre forskare i Lund respektive Stockholm har att säga om Klimatkompensation: Klimatkompensation en tveksam strategi

 

Ett träd tar upp 20 kg koldioxid/år

Ett träd kan ta upp 20 kg koldioxid på ett år (det skiljer sig mellan olika trädarter och hur gamla de är). Avverkas samma träd efter 40 år kan det binda 1 ton koldioxid. Hur går den ekvationen ihop, 20 x 40 är 800? Ett träd tar inte upp lika mycket CO2 varje år, som ungt träd tar det upp mer än när det blir äldre. 

Organisationen South Pole erbjuder certifierad klimatkompensation. På deras webbsida kan du fylla I vart du ska flyga och direkt få besked om hur du kan klimatkompensera dina koldioxidutsläpp.

Exempel: Stockholm – Tokyo via Helsingfors tur och retur. Du kan klimatkompensera flygresan som ger ett koldioxidutsläpp på 2,6 ton per person via valfritt alternativ, till exempel

  • Plantera träd i Colombia för 281 kronor, utan skatt 177 kronor.
  • Stödja ett vindkraftverk i Taiwan eller i Turiket, i bägge fallen för 247 kronor/person, utan skatt 156 kronor.
  • Ett geotermal energi projekt i Indonesien för 149 kronor per person, utan skatt VAT kommer du ner i 94 kronor.

Hur mycket av dessa pengar som når projekten och hur mycket som går åt till att marknadsföra och administrera South Pole med flera mellanhänder framgår inte. Att 177 kronor inklusive mellanhänders avgifter ska räcka till för att plantera träd för att kompensera 2,6 ton koldioxid är inte realistiskt. Kom ihåg att ett träd kan ta hand om 20 kg CO2 per år.

De koldioxidutsläpp flygresan till Japan orsakar påverkar hela världen. Att stötta ett vindkraftverk i Taiwan är bra, men medan flygplanen fortsätter att släppa ut koldioxid kommer flera miljoner människor att påverkas, mista sina hem och i alltför många fall även sina liv, på grund av översvämningar, torka, hungersnöd, mm.

Det första plug-in planet lanserades hösten 2015

Airbus första plug-in plan kan flyga en timme med en halvtimmes reservtid. Det kunde hösten 2015 ta två passagerare. Boeing har därefter kommit med ett plug-in plan som kan ta något fler passagerare.
Airbus första plug-in plan kan flyga en timme med en halvtimmes reservtid. Det kunde hösten 2015 ta två passagerare. Boeing har därefter kommit med ett plug-in plan som kan ta något fler passagerare.

Teknikutvecklingen har minskat koldioxidutsläppen på många flygbolag. Det första plug-in planet som du laddar i väggkontakten likt din telefon lanserades för fyra år sedan. Ett solcellsplan flög runt jorden för tre år sedan. Storföretag, regeringar och internationella organisationer måste ta ansvar för framtiden, men det räcker inte. Alla, inklusive vi på mindre företag och privatpersoner måste också ta vårt ansvar. Vi kan inte vänta på att miljövänliga flygbolag utvecklas och sättas i trafik och till dess flyga som vanligt.

Att resa är viktigt. Väljer vi att resa på ett hållbart sätt stimulerar det kulturutbyten och ökar förståelsen för andra människor och deras levnadsvillkor. Turismen står för 10 % av världens BNP och många fattiga länder har turismen som sin viktigaste inkomstkälla. Att sluta resa innebär direkt stora, ekonomiska svårigheter för de fattigare länder som behöver dessa pengar för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det är med andra ord en mycket komplex fråga.

 

Flyg ingår i Globalrunners resor

Flyg ingår i våra resor av den enkla anledningen att de allra flesta av våra gäster föredrar flyg. Skulle vi enbart erbjuda tåg i Europa skulle vi få lägga ner Globalrunners. Direkt. Vi erbjuder alla som vill tåg som alternativ till flyg på resor inom Europa, men var och en av våra gäster väljer fritt hur hen vill resa. Vi rekommenderar tåg av långt många fler anledningar utöver att det är mer klimatsmart.

Att ändra sina vanor tar tid. Det har det gjort även för oss. Vi vill verkligen inte framstå som några moralpredikare, vi har själva flugit mycket, men efter fyra års föreläsande om Hållbar Utveckling för SIDA har vi själva tänkt om. Vad du som gäst på våra resor väljer har vi inga synpunkter på. Det finns många sätt att ta ansvar för klimatförändringarna. Att minska sitt flygande är ett av många sätt. Att äta mindre kött, köra mindre fossildriven bil, värma upp bostaden med bergvärme istället för direktverkande el, är minst lika effektiva sätt att minska sina koldioxidutsläpp. 

Har du ingen lust att testa tåget, kan du klimatkompensera ditt flyg via Tricorona. Du får ett certifikat på att dina pengar (minus 25 % i administration till Tricorona) går till Gold Standard-certifierad klimatkompensation och informaton om vad pengarna bidrar till. Att låta bli att flyga är bäst, men att klimatkompensera flyg är bättre än att inte göra det.  
 

Varför har ni resor till Kuba och Island?

Till Island och Kuba går det inte att ta tåget. Dessa resor är mycket populära. Resan till Kuba är dessutom oerhört uppskattad av kubanerna. De värdesätter att vi reser dit och utbyter idéer. Våra resor gynnar lokalbefolkingen ekonomiskt och inte regimen genom att vi bor och äter på privata Casa Particular och Paladars. Det ger våra resenärer en unik inblick i kubanernas liv.

Vi  kommer att genomföra resorna till Island och Kuba 2019. Det är många som har bokat plats på dessa. Därefter tar vi nya beslut. Kanske är det sista året vi erbjuder Islandsresan. Kuba är dock en svårare nöt att knäcka och en ömmande tå. Vi vet alltför väl att turismen är Kubas största inkomstkälla, att våra leverantörer skulle få leva i extrem fattigdom utan den inkomst de får från turismen, att utbytet av idéer är minst lika viktigt för dem som den ekonomiska vinsten som våra resor genererar. Utan pengar är det svårt för fattiga länder att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Statligt anställda på Kuba tjänar omrking 400 kronor i månaden. Det blir 13 kronor att leva på per dag, som ska räcka till allt - bostad, mat, kläder, osv.


 

Social och ekomisk hållbarhet

På våra resor i Europa går det utmärkt att ta tåget för de som önskar, men till Kuba är det svårt och kubanerna behöver våra (dina) pengar mycket, mycket mer än de vi gynnar på resor i Europa. Det här  är ett stort dilemma. Vi hållbarhetskompenserar Kubaresan genom att bidra till den sociala hållbarheten i landet. 200 kronor per person går till Civil Rights Defenders. Det hjälper kubanerna och demokratiutvecklingen, men det hjälper inte hela världen som påverkas av klimatförändringarna. 

Det enskilt största hotet mot en hållbar utveckling är fattigdom. Ju fattigare vi människor är desto fler barn skaffar vi oss. Det enskilt mest effektiva initiativet för att minska ökningen av koldioxid sedan 1970 har varit Kinas enbarnsprincip, att det föds färre barn. Detta är en anledning till varför vi tycker att det kan vara motiverat att fortsätta med våra resor till Kuba.