LOGO GLOBALRUNNERS

Att kompensera för flyg innebär inte att planet släpper ut mindre koldioxid

Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen. Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen.


Är klimatkompensation ett rimligt sätt att ta hand om sina koldioxidutsläpp eller är det avancerad greenwashing? Ett nutida avlatsbrev för oss rika som tillhör den minoritet i världen som har råd att flyga? Att sätta in en slant till en organisation som planterar träd eller bygger upp ett vindkraftverk är en god idé, men mängden koldioxid som flygplanet släpper ut förblir densamma. Det finns ingen möjlighet att vi ska kunna kompensera för alla koldioxidutsläpp som släpps ut i världen idag. Bara de som flyger kan minska sitt flygande.
 

Utsläpp på hög höjd får ungefär dubbelt så hög klimatpåverkan som utsläpp på marknivå (den s k höghöjdseffekten). Klimatkompensation bygger på att någon annan ska minska de utsläpp som din konsumtion genererar. Projekten för klimatkompensation utförs ofta i fattiga länder eftersom det anses mer kostnadseffektivt. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader eller helst 1,5 grader, måste den totala koldioxidbudgeten minska drastiskt.

Medan vi som är rika fortsätter att släppa ut koldioxid flyr miljontals klimatflyktingar i ökande antal. Ska vi verkligen köpa utsläppsminskningar som genomförs någon annanstans och fortsätta med business as usual på hemmaplan? En form av greenwashing helt enkelt.

Skogsplanteringar i all ära, men vad ska människor äta?

Trädplanteringsprojekt har i många fall tagit makten över människors närmiljö. De tar ofta stora markarealer i anspråk och man kompenserar inte helt för vad lokalbefolkningen kunde ha tjänat på att producera annat än skog på marken, till exempel mat. 

Konsekvensen av den otillräckliga ersättningen kan bli att skogen inte får stå kvar – vilket är nödvändigt för att det inlagrade kolet inte ska släppas ut igen. Det är omöjligt att vara säker på att utsläppsminskningen blir permanent. En skyddad skog kan avverkas, något som skett i ett skogsprojekt i Brasilien nyligen efter att diamantfyndigheter upptäckts i området. Andra orsaker till minskad långsiktighet i trädplanteringsprojekt är politiska förändringar. 

Osäker additativitet
Det är svårt att säkerställa att projekten inte skulle ha skett utan pengar från klimatkompensation för flyg. Hur avskogningstakten i ett land skulle ha utvecklats utan klimatkompensation är också svårt att förutse, såväl på kort som på lång sikt. Här kan du läsa mer om vad tre forskare i Lund respektive Stockholm har att säga om Klimatkompensation: Klimatkompensation en tveksam strategi

 

Ett träd tar upp 20 kg koldioxid/år

Ett träd kan ta upp 20 kg koldioxid på ett år (det skiljer sig mellan olika trädarter och hur gamla de är). Avverkas samma träd efter 40 år kan det binda 1 ton koldioxid. Hur går den ekvationen ihop, 20 x 40 är 800? Jo, ett träd tar inte upp lika mycket CO2 varje år, som ungt träd tar det upp mer än när det blir äldre. 

En flygresa Stockholm – Tokyo via Helsingfors tur och retur ger ett koldioxidutsläpp på 2,6 ton per person. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling kan varje människa inte släppa ut mer än 2 ton koldioxid per person och år. De koldioxidutsläpp flygresan orsakar påverkar hela världen. Att stötta ett trädplantering, vind- och/eller solkraftverk är bra och det går att göra utan att flyga, men medan flygplanen fortsätter att släppa ut koldioxid kommer flera miljoner människor att påverkas, mista sina hem och i alltför många fall även sina liv, på grund av översvämningar, torka, hungersnöd, naturkatastrofer, vattenbrist, mm.

Det första plug-in planet lanserades hösten 2015

Airbus första plug-in plan kan flyga en timme med en halvtimmes reservtid. Det kunde hösten 2015 ta två passagerare. Boeing har därefter kommit med ett plug-in plan som kan ta något fler passagerare.
Airbus första plug-in plan kan flyga en timme med en halvtimmes reservtid. Det kunde hösten 2015 ta två passagerare. Boeing har därefter kommit med ett plug-in plan som kan ta något fler passagerare.

Teknikutvecklingen har minskat koldioxidutsläppen på många flygbolag. Det första plug-in planet som du laddar i väggkontakten likt din telefon lanserades för fyra år sedan. Ett solcellsplan flög runt jorden för tre år sedan. Storföretag, regeringar och internationella organisationer måste ta ansvar för framtiden, men det räcker inte. Alla, inklusive vi på mindre företag och privatpersoner, måste också ta vårt ansvar. Vi kan inte vänta på att miljövänliga flygplan utvecklas och sätts i trafik och till dess flyga som vanligt.

Väljer vi att resa på ett hållbart sätt stimulerar det kulturutbyten och ökar förståelsen för andra människor och deras levnadsvillkor. Turismen står idag för 10 % av världens BNP och många fattiga länder har turismen som sin viktigaste inkomstkälla. Att sluta resa innebär direkt stora, ekonomiska svårigheter för de fattigare länder. Det är med andra ord en mycket komplex fråga.

 

Flyg ingår i Globalrunners resor

Flyg ingår i våra resor av den enkla anledningen att de allra flesta av våra gäster föredrar flyg. Skulle vi enbart erbjuda tåg i Europa skulle vi nästan få lägga ner Globalrunners. Vi erbjuder alla som vill tåg som alternativ till flyg på resor inom Europa, men var och en av våra gäster väljer fritt hur hen vill resa. Vi rekommenderar tåg av långt många fler anledningar utöver att det är mer miljövänligt.

Att ändra sina vanor tar tid. Det har det gjort även för oss. Vi vill verkligen inte framstå som några moralpredikare eller skambeläggare, vi har själva flugit mycket, men med mer kunskap har vi tänkt om. Det finns många sätt att ta ansvar för klimatförändringarna. Att äta mindre kött, köra mindre fossildriven bil, värma upp bostaden med bergvärme eller solpaneler istället för direktverkande el, är också effektiva sätt att minska sina koldioxidutsläpp. 
 

Varför har ni resor till Kuba och Island?

Till Island och Kuba går det inte att ta tåget. Resan till Kuba är oerhört uppskattad av kubanerna och av våra gäster. Kubanerna värdesätter att vi reser dit och utbyter idéer. Våra resor gynnar lokalbefolkingen ekonomiskt genom att vi bor och äter på privata Casa Particular och Paladars. Det ger våra resenärer en unik inblick i kubanernas liv och bidrar till en ökad förståelse mellan olika kulturer. På ett möte en hel dag före avresan får alla deltagare en föreläsning av en expert om levnadsvillkoren på Kuba. 

Turismen är Kubas största inkomstkälla och utbytet av idéer är minst lika viktigt för dem som den ekonomiska vinsten som våra resor genererar till lokalbefolkningen.


 

Social och ekomisk hållbarhet

På våra resor i Europa går det utmärkt att ta tåget för de som önskar, men till Kuba är det svårt och kubanerna behöver våra pengar mycket, mycket mer än de vi gynnar på resor i Europa. 200 kronor per deltagare i Kubaresan går till Civil Rights Defenders. Det hjälper kubanerna och demokratiutvecklingen. 

Det enskilt största hotet mot en hållbar utveckling är fattigdom. Ju fattigare vi människor är desto fler barn skaffar vi oss. Det mest effektiva initiativet för att minska ökningen av koldioxid sedan 1970 har varit Kinas enbarnsprincip, att det föds färre barn. Det är en anledning till varför vi tycker att det kan vara motiverat att fortsätta med våra resor till Kuba, men vi utvärderar konsekvenserna varje år.

Senaste inläggen