LOGO GLOBALRUNNERS

Coronaviruset

Vi följer coronavirusets utbrott och spridning via myndigheter, media, branschorganisationer och WHO och har stor respekt för de som är oroliga. 

Aktuell spridning (WHO)
Information från Folkhälsomyndigheten
Länder som UD avråder från resor till

Vad gäller enligt Paketreselagen?
Paketreselagen måste alla som ordnar resor följa. Om Utrikesdepartementet inte avråder från att göra icke nödvändiga resor till länder/områden, genomför vi resorna som planerat. Vi kan dock, i extraordinära fall, där vi själva finner det nödvändigt, ställa in resor även till områden som UD inte listat. Skulle vi ställa in en resa informerar vi våra kunder omgående och betalar tillbaka alla pengar.

Om du som kund väljer att avboka en resa till ett område som UD inte avråder resor till, gäller våra ordinarie resevillkor Även om du har köpt ett avbeställningsskydd via ERV  eller något annat företag, eller har köpt det som tillägg till din hemförsäkring, kan du inte få pengarna tillbaka om du avbokar en resa för att du inte längre vill resa. Avbeställningsskydd gäller bara vid sjukdom med läkarintyg. 

Inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet som påverkar resan väsentligt, har en resenär rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. I och med att UD avråder föreligger en sådan omständighet. Resenärer som ska resa till någon av de regioner som omfattas av UD:s avrådan har därmed rätt att avboka och få återbetalning av hela resans pris.

För att en resenär ska ha rätt att avboka krävs att man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas av UD:s avrådan vid den tidpunkt som den aktuella resan genomförs. Eftersom en avrådan kommer att tas bort så snart läget bedöms vara säkert, går det inte att avboka en resa och få alla pengar tillbaka som ligger långt fram i tiden. Som tumregel har resenärer rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av UD:s avrådan 14 dagar före avresan. Om avresan ligger längre fram i tiden gäller våra vanliga avbokningsvillkor.

Resenärer som befinner sig på resmålet som UD-avråder från
Resenärer som redan befinner sig på resmålet vid tidpunkten för UD:s avrådan har inte rätt att avboka resterande del av resan. Resenärer som ändå väljer att avbryta en paketresa har därmed inte rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas. Vi som arrangör har skyldighet att hjälpa dessa resenärer att hitta nya hemresor, men vi har ingen skyldighet att stå för kostnader för nya biljetter – det är det resenären själv som väljer att avbryta resan som betalar.

Områden som sätts i karantän under resans gång
Skulle en situation uppstå i ett område där vi har resenärer på plats och myndigheter sätter området i karantän, kommer vi i samarbete med berörda myndigheter, vidta nödvändiga åtgärder för att trygga våra resenärers och medarbetares säkerhet på bästa sätt. Som resenär går det att vända sig till sitt försäkringsbolag för att försöka få ersättning vid dylika situationer.

Resenärer som åker iväg trots UD:s avrådan
Normalt gäller inte reseförsäkringar om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UDs avrådan. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat. Att vara fullt försäkrad är ett krav på våra resor - de flesta brukar förlita sig på resdelen i hemförsäkringen.

Är Corona ett hårt slag för Globalrunners?
Nej, inte så farligt. Inte ännu i alla fall. Globalrunners har alltsedan vi startade vår verksamhet ställt resegaranti hos Kammarkollegiet. Den skyddar våra resenärer om vi skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. Alla som säljer eller marknadsför resor måste ställa resegaranti. Det är ett skydd och en trygghet för dig som konsument. Såväl företag, klubbar, föreningar, organisationer som privatpersoner som ordnar, säljer eller marknadsför resor måste ställa resegaranti.

Globalrunners har låga utgifter och god likviditet. Utöver reseverksamheten har vi inkomster från föreläsningar som vi ger om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter med fokus på resande. Tåg- och flygbiljetter betalar vi för tillfället senare än vanligt på grund av Corona och vi förhandlar även fram särskilda avtal med hotell som vi kan avboka på ett sent stadium. 

Vilka resor berörs?
Längdskidloppet Engadin Skimaraton den 8 mars 2020 ställdes in när Schweiz inte tillät evenemang över 1000 personer. UD avrådde inte från resor till Schweiz och vi ställde inte in resan. Våra kunder som alla åkte tåg från och tillbaka till Sverige fick njuta av fina spår, massor av snö och härlig skidåkning under en vecka utan tidtagning. Själva tävlingen kunde de dock inte delta i.

Cykelresorna till Emilia Romagna under våren berörs. Vi har tät kontakt med dem som har bokat in sig på cykelresorna i vår. Några har avbokat, andra avvaktar.

Vad gäller övriga resor längre fram är bokningsläget stabilt eller faktiskt bättre än tidigare år. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@globalrunners.se eller telefon 0733-61 22 55.

Spåren i Engadindalen i början av mars 2020 var toppen, även om det inte blev någon skidtävling.
Spåren i Engadindalen i början av mars 2020 var toppen, även om det inte blev någon skidtävling.

Uppdatering den 17 mars 2020: UD avråder från alla resor utomlands till och med den 14 april på grund av Coronaviruset. Alla Globalrunners resor är inställda fram till den 14 april och vi har inga gäster ute i världen. Vi håller kontakten med de resenärer som har avresor senare i april och maj. 

Uppdatering den 30 mars 2020: Vi har idag inga gäster som kommer att resa i april eller maj. 

Uppdatering den 6 april 2020: UD förlänger sin avrådan från alla onödiga resor utomlands till och med den 15 juni 2020. Vår löparresa till Prag och Olomouc i Tjeckien som skulle ha gått 12-16 juni 2020 flyttas fram till sommaren 2021.