webbhvd

Nyårslöfte för vita vintrar

2020 minskade de globala växthusgasutsläppen med cirka 7% jämfört med 2019. Det beror framför allt på minskad flygtrafik och minskad produktion kopplat till restriktioner under pandemin. Utmaningen 2021 blir att undvika en rekyl av utsläppsökningar och istället fortsätta att minska våra utsläpp i linje med 1.5 graders målet (att jordens medeltemperatur inte ska stiga mer än 1,5 grad).

Exponential Roadmap (se bild nedan) visar att vi kan klara 1.5 graders målet om vi lyckas halvera jordens klimatutsläpp varje årtionde. Den första halveringen kan vi uppnå 2030 enbart genom att skala upp  befintliga lösningar.

Du kan påverka framtiden på många olika sätt om du vill

För att klara av denna omställning krävs att alla drar sitt strå till stacken.

  • Lagstiftare, politiker och myndigheter måste sätta spelregler som stimulerar klimatsmarta lösningar och straffar miljöförstöring.
  • ​Producenter, företag och offentlig sektor behöver minska utsläppen som deras produkter och tjänster orsakar och ställa om till fossilfria lösningar. De behöver också påverka sina leverantörer, kunder och partner.
  • Konsumenter - bland annat du – behöver banta sina klimatavtryck genom livsstilsändringar, efterfråga klimatsmarta lösningar och påverka lagstiftare att agera.


Börja med att beräkna dina utsläpp idag och se vad du kan ändra

​En bra början för privatpersoner är att beräkna och reflektera över sin egen klimatpåverkan. Det finns olika klimatkalkylatorer. En av dem heter ClimateHero. På fem minuter kan du beräkna ditt klimatavtryck. Du får sedan återkoppling på vad du redan idag gör bra och konkreta förslag på hur du kan banta dina utsläpp. Det gäller hela din vardag - vad du äter, hur du bor, hur du tar dig till jobbet/skolan, hur du påverkar din familja och dina vänner, vilka kläder du köper, hur du reser, hur du placerar pension och sparkapital, mm. De åtgärder du kan tänka dig att vidta för att minska dina utsläpp kan sparas som nyårslöften till klimatet och framtiden för 2021. 

Senaste inläggen