LOGO GLOBALRUNNERS

Informationsmöte för resan

Inför flera av våra resor ordnar vi ett informationsmöte för alla som ska med på resan. 

Plats: Globalrunners i Tyresö, sydväst om Stockholm.
Från Centralen tar det på lördagar litet drygt en halvtimme med kollektivtrafiken.

Tid: 10-15

Program:

10-11 Löptur i Nackareservatet, cirka 7 km. Oftast till en naturlig vätskestation=en naturlig källa, förbi fina sjöar på mjuka stigar. 

Ska du åka på en vandringsresa, startar vi istället dagen med en vandring.

11-12 Bastu och dusch och/eller bad i 'vår' sjö.

12-13 Etnisk lunch inspirerad från resmålet.

13-15 Praktisk information och genomgång av resan, utrustningstips, mm. Går resan till ett land som kränker mänskliga rättigheter, ägnas en timme åt information om detta. I de fallen bjuder vi ofta in en expert på området.

Du som är anmäld får inbjudan en månad före mötet.

Minst åtta deltagare
Vi ställer ogärna in dessa möten, som vi tycker är en både rolig och viktig del av resan.  
Våra resenärer är dock aktiva människor. Ni får prioritera bland alla erbjudanden och aktiviteter som hägrar och krockar på helgerna. Därför har vi satt en minimigräns för att mötena ska hållas på åtta deltagare. Det är ganska mycket arbete att ordna mötena, så kommer färre än åtta personer ställer vi in mötet.

Viktigare inför resor utanför Europa
Många har rest från städer långt från Stockholm och till och med andra länder för att vara med på mötena. Går resan till ett fattigt land utanför Europa tycker vi att det är extra viktigt att du kommer på mötet. För din skull och för dem som du träffar i landet du ska besöka. Går resan till ett fattigt land utanför Europa som dessutom kränker mänskliga rättigheter, tycker vi att det ligger i var och ens eget intresse att delta i mötet, för att ni ska ha rätt förväntningar och för att kulturchocken ska bli något mildare. Att ha rest i ett fattigt land tidigare betyder inte att man per automatik undgår kulturkrockar.

Har du inte upplevt Nackareservatet tidigare kan vi utlova fina naturupplevelser.


Citat från resenärer om våra informationsmöten

"Jag tycker det var mer info än vad jag är van vid men det är bara positivt, man kan aldrig få för mycket info."

"Jag var imponerad av både den inbjudna föreläsaren och Globalrunners. Så mycket kunskap som gjorde mig väl rustad inför resan."

"Det var bra att få träffa alla före resan,kul med löppass innan."

"Kul att i förväg träffa de andra resenärerna. Bra i kombination löpning/mat."

"Viktig förberedelse - man får rätt förväntningar".