webbhvd

Upplev världsunika geoparken på cykelresan Vänern Runt

Ta några historiska simtag! Foto: Henrik Theodorsson / Platåbergens Geopark.
Ta några historiska simtag! Foto: Henrik Theodorsson / Platåbergens Geopark.

Platåbergen som reser sig ur västgötaslätten är sprängfyllda av spännande berättelser om jordens utveckling, människans utbredning i området och Sveriges historia. Årmiljoner av geologiska händelser har format landskapet vid Västgötaslätten och de femton platåberg som ramar in den. Tre miljöer är unika: Peneplanet (urbergsytan) med släta berghällar, Platåbergen med olika berglager som reser sig över slätten och Istidsavsättningar. I dessa miljöer finns en stor variation av naturtyper.

1,7 miljarder år gammalt berg - Alperna är en bebis i jämförelse
PENEPLANET är rester av en uråldrig bergskedja som fanns för cirka 1700 miljoner år sedan. Bergskedjan har eroderats till dagens platta yta. Det är grunden – bottenplattan – i vår omgivning. På ett fåtal platser i världen ligger denna plana urbergsyta i dagen. En av de platserna finns utanför Vänersborg som vi vägleder våra Vänercyklister till. Det är en riktigt läcker badplats dessutom.

Alperna är som jämförelse bara 35 miljoner år, Himalaya 80 miljoner år, Anderna 145 miljoner år och Skanderna 400 miljoner år.

15 spännande platåberg varav Globalrunners Vänercyklister passerar tre
PLATÅBERGEN i Västergötland är ett geologiskt fenomen med en otrolig historia – de är inte som några andra berg. De är uppbyggda av olika lager av bergarter, som i en tårta. Berglagren är som sidor i en väldigt gammal bok där varje lager berättar sin del av jordens utveckling. Varje bergart har sina specifika egenskaper som skapat förutsättningar för varierande naturtyper med en artrik flora och fauna på och omkring bergen. Här finns karga alvar, gamla randskogar, dramatiska rasbranter, lummiga lundar, stora mossar och blommande rikkärr.

Lagren i platåbergstårtan består av granit,gnejs, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Den hårda diabasen på toppen är en vulkanisk bergart. Magma trängde in i bergen för 300 miljoner år sedan och stelnade inne i de sedimentära och mjukare bergarterna. Detta har bevarat bergen från att erodera. Bergarternas olika egenskaper har gett landskapet en vacker och varierande natur då olika växter trivs på olika berggrund.

1. Kinnekulle - det blommande berget
Mellan Sjötorp och Lidköping cyklar du över idylliska Kinnekulle. Kinnekulles olika bergarter är förutsättningen för den värdefulla natur och det varierande landskap som ger det dess karaktär. Flera vackra naturtyper och speciella växter skyddas här i många naturreservat. Redan när Carl von Linné besökte detta 306 meter höga platåberg på 1700-talet berömde han det och kallade Kinnekulle ”en plats bland de märkvärdigaste i riket”.

Kinnekulle har en komplett lagerföljd med alla platåbergens bergarter: sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Diabaslagret är dock mycket tunt, endast 10 meter tjockt. Därför har Kinnekulle sitt karakteristiska koniska utseende och saknar den stora diabasplatå som många av de andra bergen har.

Under försommaren sprids det en stark lökdoft i Munkängarna. Det är från ramslökens liljekonvaljliknande blad, som finns i riklig mängd i Munkängarna. 
Namnet Munkängarna härrör förmodligen från tiden fram till 1400-talet då Råbäck tillhörde Vadstena kloster. Idag har ängarna blivit en lund av ädelträd. Inuti parken ligger en grotta, där en frisk källa springer fram som kan släcka törsten med friskt, kallt källvatten. Munkängarnas flora är väldigt rik tack vare att dess grund är alunskiffer. Det är ett paradis för naturälskare och fotografer.

Bästa lunchstället runt Vänern!

Bästa lunchen runt Vänern och hemlagad ramslökssoppa
I närheten av Munkängarna ligger det bästa lunchstället på hela turen runt Vänern där du bland annat kan avnjuta ramslökssoppa. Om du lägger till en övernattning på Kinnekulle när du bokar resan, bjuder din värdinna gärna på ramslökssoppa med hembakat bröd på kvällen till självkostnadspris. 

2. Halleberg - Odens och asagudarnas hemvist
Under dagarna runt Vänersborg passerar du Halleberg och Hunneberg. Halleberg är det nordligaste av tvillingbergen. Det skjuter ut mot Vänern i norr och skiljs från Hunneberg av en 500 meter bred dalgång. Norra delen av berget kallas Hallesnipen. Högsta punkten är 155 meter över havet. Precis som Hunneberg består Halleberg av sandsten, alunskiffer och diabas. Diabasbranterna ger berget sitt karakteristiska utseende och är upphov till en mycket speciell flora och fauna.

Halleberg anses av en del vara platsen för Valhall, asagudarnas boning. En del av berget kallas för Häcklan efter ett av Odens många namn, Häcklamannen.

3. Hunneberg - Älgens berg
Hunneberg är sedan år 1351 kunglig jaktmark. Berget har länge varit känt för sin stora älgstam. Här finns också ett kungajaktmuseum - ett upplevelsecentrum som berättar om älgen, om bergens natur, fängslande kulturhistoria och traditionell kungajakt.

Istidsavsättningar
Isen har som bekant format landskapet vi har idag. ISTIDSAVSÄTTNINGAR är spår efter istiden och kan se ut och vara uppbyggda på olika sätt, till exempel som rullstensåsar, dödisgropar, ändmoräner och sanddyner. Dessa landskapsformer berättar hur avsmältningen gick till när inlandsisen drog sig tillbaka.  Vid Varnhem kan du se en sådan Dödisgrop. 

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det innebär att landskapet har geologiska platser och landskap som är av internationell betydelse och är världsunikt. Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Platserna berättar om sambandet mellan vår planets historia och människans utveckling i området. Det handlar med andra ord inte bara om berg, sten och bergarter. Det handlar även om områdets naturvärden, kulturarv och immateriella arv.

För dig som vill läsa mer om Platåbergens Geopark rekommenderar vi www.platabergensgeopark.se