webbhvd

Globalrunners hantering av personuppgifter

Globalrunners värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På den här sidan redogör vi för Globalrunners bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.

Globalrunners förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk och europeisk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, till exempel att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

De här personuppgifterna behandlar vi

Vid bokning av resa: När du bokar en resa hos oss lämnar du information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna boka resa, boende och andra tjänster. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Vi säljer eller ger aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid bokning av evenemang: När du anmäler dig till något av våra evenemang lämnar du e-postadress, telefonnummer, matpreferenser och uppgift om aktuellt event. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna förutse antal närvarade vid evenemanget och om det finns speciella behov vad gäller mat. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Vi säljer eller ger aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida: Globalrunners kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida eller till oss knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Vid besök på Globalrunners hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Globalrunners kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid e-postutskick: Globalrunners sparar information från e-postutskick. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Så här samlar vi in personuppgifter
Uppgifter som du själv anger vid kontakt med Globalrunners:
Du kan förse Globalrunners med uppgifter vid bokning av resa på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Globalrunners via webbformulär, e-post, meddelande via sociala medier, etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:
Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Globalrunners, eller placerade där av tredje part. Globalrunners kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

Därför behandlar vi personuppgifter

  • för att möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
  • för att kunna erbjuda en högre servicenivå
  • för att hotell, reseledare, guide, transportör, arrangör och samarbetspartner ska ha tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
  • för att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.


Vi delar personuppgifter med tågbolag, hotell och transporter
Viss information rörande dig kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker genom att informationen aktivt skickas till våra lokala samarbetspartners för bokning av tåg, boende, transporter, deltagande i lopp, etc. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

Vi sparar dina uppgifter tills du själv säger ifrån
Globalrunners sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Rapportering vid dataintrång
Om Globalrunners råkar ut för dataintrång, kommer detta att rapporteras till Datainspektionen. 

Fotografering
Under våra resor är det vanligt att resenärer och reseledare tar bilder av sig själva och sina medresenärer som du själv. Dessa bilder kan komma att användas av Globalrunners i marknadsföringssyfte. Vill du inte bli publicerad på bild, meddela Globalrunners det per mejl.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Globalrunners AB (559 005-0653) är personuppgiftsansvarig i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är oss du kontaktar om du inte vill ha utskick från oss,  om du vill ändra några av de registrerade uppgifter vi har om dig eller om du vill att vi ska ta bort dem helt. 

Kontaktuppgifter
Globalrunners AB
Skogsvägen 24
135 49 Tyresö