webbhvd

Regler för Marcialonga


1)      Marcialonga di Fiemme E FASSA kommer att äga rum den sista söndagen i januari på två sträckor:  

Marcialonga LIGHT Moena - Predazzo 45 km klassisk teknik 
Marcialonga Moena - Cavalese 70 km klassisk teknik 

2) Åltdersgränsen för 70 km loppet är 18 år och i 45 km lopopet 16 år med skriftligt tillstånd från föräldrarna. Följer yngre barn med på resan finns kortare lopp på lördagen om de vill delta. 

3) I anmälan ska alla personuppgifter vara tydligt inskrivna och valet av lopp gjort. Organisationskommittén kommer att välja det långa loppet om längden på lopp saknas. Inlägg som är ofullständiga eller utan anmälningsavgift kommer inte att accepteras. 

Deltagare som har anmält sig äger rätt att tävla i loppet och att använda alla de tjänster som tillhandahålls av organisationskommittén: transport, matstationer, tekniskt stöd, transport av kläder från start till mål (maxvikt 3 kg och värdet på kläderna får inte överstiga 130 Euro). 

Har du anmält dig via Globalrunners och avbokar resan har du inte rätt att sälja vidare din startplats. Den tillhör oss och vi ger den till en person på väntelistan. Brott mot denna regel resulterar i att du får betala hela resans pris, eftersom vi inte kan ersätta dig med någon annan resenär om du skulle sälja vår startplats.

4) Anmälningsavgift 

Marcialonga kan ta emot 7 500 åkare . Byte av nummerlappar är förbjudet och kan leda till diskvalificering. Anmälningsavgifter returneras ej och kan heller inte användas för kommande års lopp.  
5) Globalrunners hämtar alla nummerlappar och delar ut dem på hotellen kvällen före loppet. 
Startnumren beslutas av organisationskommittén och går inte att överklaga. 

6) I starten i Moena släpps åkare iväg i olika startgrupper. Startgrupperna kan skjutas upp om det bildas köer i första delen av loppen.

7) Incheckning vid start är OBLIGATORISKT mellan 07:00 och 08:30. Startar du vid en annan grind än den du har plats vid, kan du diskvalificeras eller få ett strafftillägg på din tid som organisationskommittén beslutar.

8) Tävlingen är i klassisk teknik. Det är förbjudet att skejta och det leder till diskvalificering. Detta kommer att strikt övervakas längs banan av de ansvariga. Under tävlingen finns ingen rätt att be om "gratis spår" för den som vill köra om en annan åkare. Byte av båda skidorna och borttagning av skidor under tävlingen är förbjudet. Juryn har rätt att bestraffa eller diskvalificera de åkare som bryter dessa regler. Åkare som medvetet dröjer sig kvar på banan kommer att diskvalificeras.

Går en skida eller stav sönder, kan du lämna in den i en depå och låna en hel tills du är i mål. Därefter får du kvittera ut din trasiga skida eller stav och lämna tillbaka den du har lånat.
 
9) Spärrtider

Åkare som inte har passerat Canazei vid 12:30, Predazzo klockan 15:30 och Molina klockan 17:30 måste bryta loppet. Spärrtiderna kan ändras av säkerhetsskäl. Andra spärrar kan inrättas av organisationskommittén.

I resultatlistan från tidigare år har vi sett att de långsammaste åkarna kom i mål efter 70 km på drygt tio timmar.

10) Åkare som är registrerade i Marcialonga 70 km och som bestämmer sig för att stanna i Predazzo kommer inte att godkännas i något av loppen. Du kan alltså inte under loppets gång ändra dig och byta från det långa till det kortare loppet. Åkare som är anmälda till Marcialonga 45 km måste stanna efter genomfört lopp och får inte fortsätta i det längre loppet.

11) För omständigheter utanför organisationskommitténs kontroll kan denna besluta att göra ändringar av banan eller avbryta tävlingarna. Om loppet måste ställas in kommer alla deltagare att garanteras 50 % rabatt på nästa års startavgift i loppet.

12) Alla som ska delta i Marcialonga måste vara fysiskt och tekniskt väl förberedda. Varje deltagare är personligen ansvarig för detta. Organisationskommittén har rätt att utföra stickprovskontroller på åkarna för att kontrollera att de inte har använt några förbjudna läkemedel.

13) Protester skall lämnas till juryn inom tio minuter efter avslutat lopp samt 50,00  € . Avgiften återbetalas om protesten godkänns.

14) Genom att anmäla sig accepterar varje åkare dessa regler. Organisationskommittén frånsäger sig allt ansvar i händelse av skador eller andra lidanden. För alla andra frågor som inte finns med här hänvisar organisationskommittén till FIS Riktlinjer för populära Cross-Country tävlingar.

Banan med byarna som vi passerar. Klicka på bilden så ser du bättre.
Höjdkurva för Marcialonga.