LOGO GLOBALRUNNERS

Globalrunners hållbarhetsarbete

Tänk dig en värld där det är enkelt och inspirerande att upptäcka och uppleva hållbart. Det är vårt mål. Vi vill erbjuda och inspirera till resor som utgår från en respekt för landets natur- och kulturmiljöer och som bygger på nyfikenhet, kunskap och respekt. Med vår vision hoppas vi att du som gäst får ut mesta möjliga av resan och att de vi besöker också får största möjliga utdelning, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Redan vid planeringen av resor, anstränger vi oss för att hitta destinationer som inte är förstörda av massturism, transporter som är så klimatsmarta som möjigt, boenden som är lokalt ägda med schysta arbetsvillkor och sunda samarbetspartners. 

Vi tillhandahåller kunskap och erbjudanden som vi hoppas inspirerar dig att göra hållbara val. Vi respekterar och värnar om resmålens särdrag och förutsättningar. Ett gott värdskap och ständigt ökad kvalitet är honörsord för Globalrunners. Vi och våra resenärer ska vara goda gäster i de länder vi besöker. Vi ska alltid försöka minska den miljöpåverkan som våra resor innebär. De boenden, restauranter och aktivitet vi noga väljer ut ska säkerställa goda arbetsvillkor.

För att vi ska kunna erbjuda så hållbara upplevelser som möjligt, behöver vi ständigt utveckla vår egen kunskap och driva arbetet framåt. Att tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på utmaningar är ett måste. Våra gäster och leverantörer ska alltid veta hur vi arbetar för att bli mer hållbara och vi är alltid öppna för synpunkter och nya förslag.

Hållbara exempel hos Globalrunners

 • Erbjuder de som vill tåg istället för flyg från Sverige.
 • Tillhandahåller verktyg för den som vill klimatkompensera sitt flyg.
 • Skippar kött på våra traditionella Firarmiddagar
 • Anlitar boenden och restauranter med närproducerad mat och dryck
 • Undviker inrikesflyg helt.
 • Anlitar lokalt ägda hotell och restauranter med goda arbetsvillkor
 • Erbjuder spa uppvärmda med termalenergi
 • Ger kunskaper om resmålet inklusive lokala sedvänjor.
 • Utnyttjar lokaltrafik när det är möjligt. Både för att det är roligt, ger en bra inblick i landet och för att det är bättre för miljön.
 • Små grupper, max 18 på alla resor förutom Maricalonga, för att kunna ta hänsyn till lokala förutsättningar som möjliggör roliga möten, små hotell och spännande upplevelser. 
 • Rekommenderar fluorfria vallor (PFAS-fria vallor). På resan Toblach-Cortina ingår gratis vallaservice dagen före loppet, självklart fluorfri.
   

Tåg istället för flyg

Klimatförändringarna tog sig på allvar in i våra medvetanden 2018. Inrikesflyget minskar och intresset för tågresor ökar. Samtidigt anstränger sig flygbranschen för att ta fram bränslesnålare plan med lägre utsläpp.

Efter en tågresa genom Europa kommer du fram utvilad och fylld av inspirerande upplevelser. Du får sova gott på nattåget, slipper gå upp i ottan och blir serverad frukost på sängen som ingår i biljetten. Under resan kan du utforska städer du byter tåg i, äta gott i restaurangvagnar och röra på dig. Det är ofta trivsam stämning ombord så chansen är stor att du träffar intressanta människor att prata med. Till flera av våra destinationer kan du gå till hotellet från tågstationen, till exempel på resorna La Diagonela, Engadin Skimarathon och Toblach. 

Globalrunners är den första och hittills enda researrangören som erbjuder alla som vill tåg istället för flyg på våra resor i Europa. Vi vet hur man bokar internationella tågbiljetter och vi vet hur tågresande i Europa fungerar idag. Vi älskar tåg och vill uppmuntra dig till att testa det. 
 

Flyg eller tåg ingår i de flesta av våra resor - valet är ditt


De allra flesta av våra gäster föredrar flyg. Du väljer själv hur du vill resa, flyg eller tåg. Med anledning av de effekter som flyg har på vårt klimat och vår jord, som klimatforskare världen över visar, rekommenderar vi tåg.   

Att resa med tåg i Sverige, Frankrike och Schweiz är mycket miljövänligt och ger minimala koldoixidutsläpp. I länder där tågen går på diesel eller på el från fossila bränslen, till exempel gamla kolkraftverk, innebär tågresor däremot höga växthusgasutsläpp. Flyg är inte alltid det sämsta alternativet för miljön, men tåg är oftast det bästa - dock inte dieseltåg eller tåg i länder där tågen körs på el från kolkraftverk. Att flyga till Gotland från Bromma släpper ut mindre koldioxid per person än om du tar färjan till Visby. På Klimatsmartsemester.se kan du  räkna ut vad valet av olika transportmedel innebär på din resa. 

Artikel om flyg contra båt till Gotland 27 juni 2019

Det finns många sätt att ta ansvar för klimatförändringarna och dra ner på de utsläpp som du själv bidrar till. Du kanske har möjlighet att äta mer grönt och minska din köttkonsumtion, trimma uppvärmningen av din bostad, välja gemensamma färdmedel eller cykla till jobbet? Längst ner på den här sidan kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska dina klimatavtryck.

Klimatkompensera?


Att klimatkompensera sin flygresa innebär inte att planet släpper ut mindre koldioxid eller att du reser klimatsmart, men om du vill flyga och klimatkompensera din resa kommer här några tips:
 1. Klimatkompensation sägs innebära att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Att låta bli att flyga är förstås en egen åtgärd som kan minska utsläppen.
 2. Om du bokar en resa av ett flygbolag eller en researrangör som utlovar och tar betalt för klimatkompensation för din flygresa, hur kan du vara säker på att flygbolaget/researrangören betalar klimatkompensation? Får du något kvitto på att några pengar är betalda, får du information om vilket projekt som gynnas eller är det bara ett smart PR-grepp? Vill du klimatkompensera ditt flyg är det säkrare att betala direkt till de företag som erbjuder klimatkompensation och som är certifierade med "Gold Standard, till exempel Tricorona eller till en biståndsorganisation som du litar på. Vi vill dock poängtera att man inte måste flyga för att bidra till projekt som sänker jordens växthusgasutsläpp, se nedan.
 3. Redovisar företaget som erbjuder klimatkompensation hur stor del av dina pengar som går åt till administration? Tricorona och biståndsorganisationer med 90-konto är företag som garanterar att max 30 % av beloppet du betalar går till administration. Av Tricorona får du även ett certificat på att du har betalat flygkompensationen och vart dina pengar går.
Globalrunners ställer sig dock mycket tveksamma till klimatkompensation. Klimatforskaren Kevin Andersson säger så här: 

"Klimatkompensation gör garanterat mer skada än nytta eftersom det skickar ut en tydlig signal om att det finns ett enkelt sätt att ta tillbaka koldioxiden vi släpper ut, och därmed göra utsläppet ogjort." Han menar att det inte finns något sätt att kompensera för flyget än att avstå.

"Om du flyger skickar du för det första ett tydligt marknadsbesked till flygbolagen som säger att de ska fortsätta göra det de gör och köpa mer flygplan och bygga ut flygplatser". Exakt det som sker idag, t ex den nya flygplatsen i Sälen och flygbolag som beställer fler och fler nytillverkade flygplan och andra flygplatser som expanderar.

"Genom att flyga sätter du inte press på politiker att satsa på tåg istället, vilket de borde göra. Dessutom skickar du upp en massa koldioxid i atmosfären som kommer att påverka klimatet i tusentals år. Den kommer inte försvinna för att du köper solpaneler till fattiga byar i Indien eller planterar skog där den gör ekologisk nytta." Det är bra att vi köper solpaneler och planterar träd, men det går att göra utan flyga. "Att klimatkompensera är som att be fattiga att banta åt oss."

Ekonomisk och social hållbarhet


Till Kuba går det inte att ta tåget och flygresan är lång. Resan är unik i sitt slag, mycket populär och dessutom oerhört uppskattad av kubanerna. De värdesätter att vi reser dit, framför allt på det sätt vi gör det, och utbyter idéer. Våra resor gynnar lokalbefolkingen ekonomiskt genom att vi bor och äter på privata Casa Particular och Paladars. Det ger också våra resenärer en inblick i kubanernas liv.

Våra leverantörer på Kuba skulle få leva i extrem fattigdom utan den inkomst de får från turismen. Statligt anställda på Kuba tjänar omrking 400 kronor i månaden. Det blir 13 kronor att leva på per dag, som ska räcka till allt - bostad, mat, kläder, osv. Utan pengar är det svårt för fattiga länder att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Kubanerna och människor i andra fattiga länder, behöver våra pengar mycket, mycket mer än de vi gynnar på resor i Europa. 200 kronor per deltagare på resan går till Civil Rights Defenders arbete för mänskliga rättigheter i Kuba. Det hjälper kubanerna och demokratiutvecklingen.

Kunskap

Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen.     En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning.


Globalrunners föreläser flera gånger i månaden sedan 2015 över hela Sverige om hållbar utveckling, hållbart resande och mänskliga rättigheter. SIDA finaniserar de flesta föreläsningarna, men vi får även uppdrag direkt av kommuner, universitet, företag och organisationer. Heldagsutbildningar och kortare workshops som Globalrunners har lett har gett tusentals personer bättre kunskaper om hur de kan leva och resa mer hållbart. 

Varje år genomgår Globalrunners också en fortbildning, även den finansierad av Sida, under tre dagar för att ta del av de senaste rönen. Globalrunners vd har lång, praktisk erfarenhet av att producera hållbara resor i Sydamerika och Asien. Under 11 år var Ellika med och byggde upp LÄS och RES, som ansågs vara Sveriges mest hållbara reseföretag. Genom olika val går det att göra resandet så mycket mer givande för både resenärer och de människor vi besöker. På Sveriges Turistråd, idag VisitSweden, var hon ansvarig för att profilera Sverige som ekoturistiskt resmål. I styrgrupp och märkningskommitté var Ellika med och tog fram Sveriges ekoturismmärkning Naturens Bästa och vilka företag som skulle bli godkända som hållbara. 

Vill ni ha en föreläsning, workskhop eller utbildningsdag om Hållbar utveckling, hållbar turism och Mänskliga Rättigheter? Ring eller mejla så berättar vi mer!

Positiva exempel


På vår resa till Schweiz största idrottsevenemang, Engadin Skimarathon, ingår enbart tåg från Sverige som alternativ. På plats bor våra gäster på ett hotel som ägs av en familj från byn Pontresina och som drivs med schyssta arbetsvillkor. Här serveras enbart närodlad mat. I resans pris ingår (jättefina) Bellavita Spa som värms upp med termalenergi. Loppet erbjuder endast flourfri vallahjälp och inga fossildrivna liftar används av våra längdskidåkare. Även gratis resor med lokaltrafiken ingår, vilket ger en fin frihet och möjligheten att få uppleva en av världens vackraste järnvägssträckor - Berninabanan. 

Resan Vandra i Sabinerbergen är ett annat exempel på en hållbar resa för dem som väljer att resa med tåg från Sverige. Under vandringen bor våra gäster på Agriturismos. De får bara servera närproducerad mat och dryck, annars får de inte kalla sig för Agriturismo. Att vandra släpper inte ut särskilt mycket växthusgaser. Flera av boendena är uppvärmda med solceller och vattnet i poolerna också. Genom speciella åtgärder för reningsteknik behöver vattnet i poolerna bara bytas vart fjärde år. Här finns inga spår av massturism, de du träffar på är antingen djur eller lokalbefolkning. Utöver dessa klimatsmarta faktorer är vandringen en lisa för kropp och själ - ett litet oupptäckt paradis.

På samtliga resor i Europa utom Island erbjuder vi tåg till alla som vill istället för flyg. Hösten 2019 tog vår första tågcyklist tåget från Göteborg till Emilia Romagna, med sin cykel, tur och retur, och deltog i vår träningsvecka där. 

Några exempel på vad du kan göra för att minska dina koldioxidutstläpp

Källa: Klimatkoll, Chalmers

För att vi ska uppnå en hållbar utveckling och de Globala Målen 2030 får varje människa på jorden inte släppa ut mer än 2 ton koldioxid per år. Den som vill kan ta tåget där det är möjligt, men det finns mycket annat vi som privatpersoner kan göra för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Ät mer grönt

En person som äter blandkost släpper ut 2 ton CO2/år.
En person som äter blandkost där allt kött är kyckling 1 ton/år.
En vegetarian 900 kg.
En vegan 600 kg.
En person som äter blandkost där allt kött kommer från frigående kor 4,5 ton CO2/år.
Att använda rester och inte slänga mat minskar också vår klimatpåverkan. 

Jobbpendling

Pendlar du till jobbet gör du världen en stor tjänst om du kan låta bli att köra fossildriven bil varje dag. Här är några exempel:
Cykla 10 kg CO2/år (tillverkning)
Stor dieselbil 4 mil/arbetsdag 2,5 ton.
El-bil lika långt 600 kg (tillverkning).
Går det att åka kommunalt, gå , springa, cykla eller jobba hemma någon dag minskar dina utsläpp. 

Uppvärmning

Uppvärmningen står globalt sett för 1/4 av alla utsläpp (transporter 14%). Här är några exempel:
Medelstor villa 140 kvm i Mellansverige, direktverkande el 1,8 ton CO2/år
Samma villa med bergvärme 600 kg
Att täta fönstren, sänka värmen, isolera och/eller installera solceller är andra tips på hur man kan minsta sin klimatpåverkan i hemmet. 

Nytt kök

Att byta ut köket innebär ett koldioxidusläpp på i snitt 2,4 ton per nytt kök.
Däremot är det smart för klimatet att byta ut gamla vitvaror till energiklass A+++ för kyl och frys tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. 

Kör fluorfritt

Vi rekommenderar genomgående flourfria vallor (eller PFAS-fria vallor om man ska vara exakt). En fluorfri valla är fri från PFAS. Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer bundna till varandra. Kol-fluor bindningen är väldigt stark vilket gör alla PFAS extremt svårnedbrytbara. En del PFAS är dessutom cancerframkallande, andra kan ge leverskador.

Namnet ska inte förväxlas med fluor i till exempel tandkräm. När du köper kläder, skor och impregnering är det också bra för dig själv och miljön att undvika PFAS.

Vallor med flour (PFAS) ger bra glid och stöter bort smuts, men som tur är finns det mer miljövänliga alternativ.

Hyr istället för köp

Hyr istället för köp en cykel, en kajak, ett tält, en släpvagn eller något annat du behöver i sommar. När och där du behöver dem. Hyr ut dina egna rullskidor, TV-spel, byggställningar eller din projektor till andra när du själv inte använder dem. Gratis, enkelt, säkert och hyggligt!

Bokar du en resa med Globalrunners som går 2019 eller 2020 får du 75 kronor rabatt första gången du hyr något av Hygglo Du får en kod när du har betalat bokningsavgiften till oss som du kan använda hos Hygglo. Gäller bokningar från och med den 22 maj 2019.

Hygglos filosofi är att saker är till för att användas och inte ligga på hyllor eller i förråd och samla damm. Låt dina saker samla in lite extrapengar i stället som du kan lägga på en Globalrunners resa!

Hygglo erbjuder allt från bilar, båtar, husvagnar till verktyg, partytält, maskiner och en massa annat. Det är enkelt och tryggt för bägge parter med BankID och sakerna som du hyr eller hyr ut är försäkrade.

På Globalrunners har vi enbart och mycket goda erfarenheter av Hygglo. Vårt samarbete passar också väl in med våra ambitioner att dra vårt strå till stacken för en mer hållbar framtid. Kolla in alla möjligheter över hela Sverige hos Hygglo! 

Hygglos hemsida