LOGO GLOBALRUNNERS

Vad är hållbar turism?

Tänk dig en värld där det är enkelt och inspirerande att upptäcka och uppleva hållbart. Det är vårt mål. Vi vill erbjuda och inspirera till resor som utgår från en respekt för landets natur- och kulturmiljöer och som bygger på nyfikenhet, kunskap och respekt. Med vår vision hoppas vi att du som gäst får ut mesta möjliga av resan och att de vi besöker också får största möjliga utdelning, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vid planeringen av resor anstränger vi oss för att hitta destinationer som inte är förstörda av massturism, transporter som är så utsläppssnåla som möjigt, boenden som är lokalt ägda med schysta arbetsvillkor och sunda samarbetspartners. 

Vi tillhandahåller kunskap och erbjudanden som vi hoppas inspirerar dig att göra hållbarare val. Vi respekterar och värnar om resmålens särdrag och förutsättningar. Ett gott värdskap och ständigt ökad kvalitet är honörsord för Globalrunners. Vi och våra resenärer ska vara goda gäster i de länder vi besöker. Vi ska alltid försöka minska den miljöpåverkan som våra resor innebär. 

För att kunna erbjuda så hållbara upplevelser som möjligt, behöver vi ständigt utveckla vår egen kunskap och driva arbetet framåt. Att tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på utmaningar är ett måste. Våra gäster och leverantörer ska alltid veta hur vi arbetar för att bli mer hållbara och vi är alltid öppna för synpunkter och nya förslag.

Vad gör Globalrunners?

 • Erbjuder alla som vill tåg istället för flyg till resmålet.
 • Vi har lagt ner alla resor som inte går att nå med hållbara färdmedel som tåg/buss eller i alla fall satt dem på paus i väntan på mer hållbara alternativ.
 • Tar fram resor till mer närliggande resmål.
 • Skippar kött från resursintensiva jordbruk (som är ett av de största hoten mot biologisk mångfald) på våra Firarmiddagar.
 • Väljer boenden och restauranter med närproducerad mat och dryck. Här kan du läsa om hur våra cykelhotell arbetar för en hållbar framtid.
 • Undviker inrikesflyg helt.
 • Anlitar lokalt ägda hotell och restauranter med goda arbetsvillkor.
 • Väljer spa uppvärmda med termalenergi - ingår i resorna till Schweiz.
 • Ger kunskaper om resmålet, landets realia, lokala sedvänjor och hållbart resande.
 • Utnyttjar lokaltrafik när det är möjligt. Både för att det är roligt, ger en bra inblick i landet och för att det är bättre för miljön.
 • Reser i små grupper, max 18, ibland färre, på alla resor förutom Maricalonga, för att kunna ta hänsyn till lokala förutsättningar som möjliggör spännande möten.
 • Rekommenderar fluorfria vallor (PFAS-fria vallor). På resan Toblach-Cortina ingår gratis vallaservice dagen före loppet, fluorfri förstås.
   

Tåg istället för flyg

Klimatförändringarna tog sig på allvar in i våra medvetanden 2018. Inrikesflyget minskar och intresset för tågresor ökar. Samtidigt anstränger sig flygbranschen för att ta fram bränslesnålare plan med lägre utsläpp.

Efter en tågresa genom Europa kommer du fram utvilad och fylld av inspirerande upplevelser. Du får sova gott på nattåget, slipper gå upp i ottan och blir serverad frukost på sängen som ingår i biljetten. Under resan kan du utforska städer du byter tåg i, äta gott i restaurangvagnar och röra på dig. Det är ofta trivsam stämning ombord så chansen är stor att du träffar intressanta människor att prata med. Till flera av våra destinationer kan du gå till hotellet från tågstationen, till exempel på resorna La Diagonela, Engadin Skimaraton, Toblach, Verona och Marcialonga (sista biten sker med lokalbuss för de som väljer tåg på Marcialongaresan). 

Globalrunners var den första researrangören i Skandinavien som erbjöd alla som vill tåg istället för flyg på våra resor. Vi vet hur man bokar internationella tågbiljetter med bästa förbindelser och vi vet hur tågresande i Europa fungerar idag. Vi älskar tåg och vill uppmuntra dig till att testa det! 
 

Valet är ditt

Som resenär har du många möjligheter att bidra till att vi uppnår de globala målen och en hållbar utveckling genom att välja hur du reser. Som resenär har du många möjligheter att bidra till att vi uppnår de globala målen och en hållbar utveckling genom att välja hur du reser.


Du väljer själv ressätt, tåg eller flyg. Vi bokar bästa förbindelser. Med anledning av de effekter som flyg har på vårt klimat och vår jord, rekommenderar vi tåg, men minst lika mycket för att det är väldigt inspirerande och stimulerande. 

Att resa med tåg i Sverige, Frankrike och Schweiz är mycket miljövänligt och ger låga koldoixidutsläpp. I länder där tågen går på diesel eller på el från fossila bränslen, till exempel från kolkraftverk, innebär tågresor högre växthusgasutsläpp. På Klimatsmartsemester.se kan du räkna ut vad valet av olika transportmedel innebär på din resa. Verktyget är anpassat efter olika länders användning av fossila/icke fossila bränslen.

Det finns många sätt att ta ansvar för klimatförändringarna och dra ner på de utsläpp som du själv bidrar till. Du kanske har möjlighet att äta mer grönt och minska din köttkonsumtion, trimma uppvärmningen av din bostad, välja gemensamma färdmedel eller cykla till jobbet? Längre ner på den här sidan kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska dina klimatavtryck.

Klimatavtryck

2019 gav regeringen myndigheten Klimatanalys i uppdrag att ta fram ett förslag på hur det kan göras obligatoriskt för de som säljer eller marknadsför långväga resor att redovisa klimatavtrycket för transporter. Senast den 30 april 2020 skulle ett sådant förslag vara regeringen tillhanda. Det var det, men tämligen innehållslöst. Att det ska göras obligatoriskt står klart (vilket redan fanns med i kravspecen), men varken hur eller när. 

Globalrunners var först i branschen med att redovisa varje resas klimatavtryck. Du kan enkelt se koldioxidutsläppen beroende på vilket transportmedel du väljer. Vi har också gjort en lista på vilken resa som släpper ut minst, näst minst, osv, koldioxid. Listan hittar du här

Kompensera din flygresa?

Se DN:s film om klimatkompensation genom att trycka på bilden. Se DN:s film om klimatkompensation genom att trycka på bilden.

Att klimatkompensera din flygresa innebär inte att planet släpper ut mindre koldioxid eller att du reser klimatsmart.
 1. Klimatkompensation sägs innebära att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Att låta bli att flyga är förstås en egen åtgärd som alla kan göra för att minska utsläppen.
 2. De enda som kan minska koldioxidutsläppen från flyg är de som flyger.
 3. Om du bokar en resa av ett flygbolag eller en researrangör som utlovar och tar betalt för klimatkompensation för din flygresa, är det få om ens något företag som kan visa att pengarna når fram. I flera fall har projekten för klimatkompensation gjort mer skada än nytta. Man måste inte flyga för att bidra till projekt som sänker jordens växthusgasutsläpp som till exempel trädplanteringar på ekologiskt lämpliga platser eller uppbyggnad av vindkraft eller solceller.
Klimatkompensation ger ut en falsk signal om att det finns ett enkelt sätt att ta tillbaka koldioxiden vi släpper ut. Om du flyger uppmuntrar du flygbolagen att fortsätta köpa flygplan och bygga ut flygplatser. Dessutom skickar du upp en massa koldioxid i atmosfären som kommer att påverka klimatet i tusentals år. Den kommer inte försvinna för att du köper solpaneler. Det går att gynna bra projekt utan att flyga. De som inte har råd att flyga är de som drabbas värst av klimatkrisen. 

Svenska myndigheter har lagt ut miljoner på klimatkompensation, bland annat SMHI, men de flesta inser idag vilket luftslott det är och har därför upphört att klimatkompensera. Endast 2 % av tusentals 'certifierade' projekt har kunnat påvisa utlovad positiv effekt.

Positiva exempel

På skidresan Engadin Skimaraton åker alla tåg till Schweiz. På vår skidresa till La Diagonela utgår inget tågtillägg - priset är detsamma oavsett om du väljer tåg eller flyg. På plats bor våra gäster på ett hotel som ägs av en familj i byn och som drivs med schyssta arbetsvillkor. Gratis resor med lokaltrafiken ingår, som ger en skön frihet och möjlighet att få uppleva en av världens vackraste järnvägssträckor - Berninabanan. Lägg därtill världens finaste längdskidspår och massor av natursnö. 

Resan Vandra i Sabinerbergen är ett annat exempel på en hållbarare resa för dem som väljer att resa med tåg till Italien. Under vandringen bor du på Agriturismos, som enbart får servera närproducerad mat och dryck, annars får de inte kalla sig för Agriturismo. Att vandra släpper inte ut särskilt mycket växthusgaser. Flera av boendena är uppvärmda med solceller och vattnet i poolerna likaså. Genom speciella åtgärder med salt behöver vattnet i poolerna bara bytas vart fjärde år. Här finns inga spår av massturism, de du träffar på är djur och lokalbefolkning. Dessutom är vandringen en lisa för kropp och själ i ett hittills oupptäckt litet paradis.

Cykelresan Vänern Runt Unionsleden Östra Vänern Turskidor i Jämtland och Turskidor i Sápmi har mycket lågt CO2 avtryck och nås med tåg och buss. Att cykla respektive gå på skidtur släpper inte ut några växthusgaser alls.

På våra resor i Europa erbjuder vi tåg till alla som vill istället för flyg, sedan 2016. Vi var först i Sverige med detta. Hösten 2019 tog vår första tågcyklist tåget från Göteborg till Emilia Romagna, med sin cykel, tur och retur, och deltog i vår träningsvecka där. 2021 har 20 % valt tåg på resan, till Verona 1/3 och till Jizerska kan det bli majoriteten på den fullbokade resan som åker tåg.  

Vi har lagt ner resor som inte går att nå med hållbara färdmedel som Kuba och Island. 

De mest överskridna planetära gränserna för planeten är hotet mot biologisk mångfald samt påverkan av fosfor och kväve. Arter utrotas i hög hastighet, som följd av mänsklig aktivitet, vilket påverkar livsviktiga ekosystem. Modellen Planetary Boundaries är framtagen av Stockholm Resilience Center.

Kunskap


Globalrunners vd har föreläst hundratals gånger om hållbar utveckling, hållbart resande och mänskliga rättigheter. Kommuner, universitet, folkhögskolor, skolor, företag, organisationer och allmänheten över hela Sverige har deltagit i heldagsutbildningar, föreläsningar  och workshops. Det har gett tusentals personer bättre kunskaper om var och varför vi står där vi gör idag och vad som behöver göras för en hållbar utveckling. Sedan 2015 sker utbildningarna ofta på uppdrag av organisationen Schyst Resande, huvudsakligen finansierad av Sida, Sveriges biståndsmyndighet.

Varje år går vi fortbildningar, för att ta del av de senaste rönen. Vi har lång erfarenhet av att producera hållbara resor. Under 11 år var Ellika med och byggde upp LÄS och RES, som ansågs vara Sveriges mest hållbara reseföretag. På Sveriges Turistråd, idag VisitSweden, var hon ansvarig för att profilera Sverige som ekoturistiskt resmål. I styrgrupp och märkningskommitté tog hon fram Sveriges ekoturismmärkning Naturens Bästa och vilka företag som skulle bli godkända. 

Vill ni lära er mer om hållbar utveckling, hållbart resande och mänskliga rättigheter? Hör av er och boka en workshop, temadag eller föreläsning av oss! Vi vet vad som krävs för en hållbar utveckling och att en sådan är möjlig, om alla drar sitt strå till stacken.

Tips för att minska utsläppen

Källa: Klimatkoll, Chalmers

För att vi ska uppnå en hållbar utveckling och de Globala Målen 2030 får varje människa på jorden inte släppa ut mer än 2 ton koldioxid per år, helst bara 1,5 ton. Varje svensk släpper idag ut cirka 10 ton per person och år. 2/3 är privat konsumtion - vår livsstil, 1/3 offentlig konsumtion och investeringar. Det finns mycket du som privatperson kan göra för att minska dina utsläpp av växthusgaser.

Ät mer grönt

En person som äter blandkost släpper ut 2 ton CO2/år.
En person som äter blandkost där allt kött är kyckling 1 ton/år.
En vegetarian 900 kg.
En vegan 600 kg.

Att använda rester och inte slänga mat minskar också din klimatpåverkan. 

Jobbpendling

Pendlar du till jobbet gör du världen en stor tjänst om du kan låta bli att köra fossildriven bil varje dag. Här är några exempel:
Cykla 10 kg CO2/år (tillverkning)
Stor dieselbil 4 mil/arbetsdag 2,5 ton CO2/år.
El-bil lika långt 600 kg CO2/år (tillverkning).
Går det att åka kommunalt, gå, springa, cykla eller jobba hemma någon dag minskar du utsläppen. 

Uppvärmning

Uppvärmningen står globalt sett för 1/4 av alla utsläpp. 
En medelstor villa på 140 kvm i Mellansverige som värms upp av direktverkande el släpper ut 1,8 ton CO2/år
Samma villa med bergvärme 600 kg CO2/år.
Att täta fönstren, sänka värmen, isolera och/eller installera solceller är andra tips på hur du kan minska din klimatpåverkan. 

Nytt kök

Att byta ut köket innebär ett koldioxidusläpp på i snitt 2,4 ton per nytt kök.

Däremot är det smart för klimatet att byta ut gamla vitvaror till energiklass A+++ för kyl och frys, som tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. 

Valla fluorfritt

Vi rekommenderar genomgående flourfria vallor (eller PFAS-fria vallor om man ska vara exakt). En fluorfri valla är fri från PFAS. Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer bundna till varandra. Kol-fluor bindningen är väldigt stark vilket gör alla PFAS extremt svårnedbrytbara. En del PFAS är dessutom cancerframkallande, andra kan ge leverskador.

Namnet ska inte förväxlas med fluor i till exempel tandkräm. När du köper kläder, skor och impregnering är det också bra för dig själv och miljön att undvika PFAS.

Vallor med flour (PFAS) ger bra glid och stöter bort smuts, men som tur är finns det mer miljövänliga alternativ. 

Hyr istället för köp

Hyr istället för köp en cykel, en kajak, ett tält, en släpvagn eller något annat du behöver. När och där du behöver dem. Hyr ut dina egna rullskidor, TV-spel, byggställningar eller din projektor till andra när du själv inte använder dem. Gratis, enkelt, säkert och hyggligt!

Bokar du en resa med Globalrunners senast 2020 får du 75 kronor rabatt första gången du hyr något av Hygglo, med en kod som du får av oss när du har betalat bokningsavgiften.

Låt dina saker samla in lite extrapengar i stället för att ligga och samla damm, som du kan lägga på en Globalrunners resa! Hygglo erbjuder allt från bilar, båtar, husvagnar till verktyg, partytält, maskiner och en massa annat. Det är enkelt och tryggt för bägge parter med BankID och sakerna som du hyr eller hyr ut är försäkrade.

På Globalrunners har vi enbart mycket goda erfarenheter av Hygglo. Vårt samarbete passar väl in med vår önskan att bidra till en mer hållbar framtid. Kolla in alla möjligheter över hela Sverige hos Hygglo!
 

Hygglos hemsida