webbhvd

Klimatkompensation innebär inte att planet släpper ut mindre koldioxid

Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen. Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen.


Är klimatkompensation ett rimligt sätt att ta hand om sina koldioxidutsläpp eller är det avancerad greenwashing? Ett nutida avlatsbrev för oss rika som tillhör den minoritet i världen som har råd att flyga? Att bidra till att träd planteras eller att ett vindkraftverk byggs är en god idé, men mängden koldioxid som flygplanet släpper ut förblir densamma. Det finns ingen möjlighet att vi ska kunna kompensera för alla koldioxidutsläpp som släpps ut i världen idag. Bara de som flyger kan minska sitt flygande.
 

Klimatkompensation bygger på att någon annan ska minska de utsläpp som din konsumtion genererar. Projekten för klimatkompensation utförs ofta i fattiga länder eftersom det anses mer kostnadseffektivt. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader eller helst 1,5 grader, måste den totala koldioxidbudgeten minska drastiskt.

Medan vi som är rika fortsätter att släppa ut koldioxid, drabbas fattiga värst, människor som släpper ut en bråkdel av vad vi gör. Ska vi verkligen köpa utsläppsminskningar som genomförs någon annanstans och fortsätta med business as usual? 

Skogsplanteringar i all ära, men vad ska människor äta?

Trädplanteringsprojekt har i många fall tagit makten över människors närmiljö. De tar ofta stora markarealer i anspråk och man kompenserar inte helt för vad lokalbefolkningen kunde ha tjänat på att producera annat än skog på marken, till exempel mat. 

Konsekvensen av den otillräckliga ersättningen kan bli att skogen inte får stå kvar – vilket är nödvändigt för att det inlagrade kolet inte ska släppas ut igen. Det är omöjligt att vara säker på att utsläppsminskningen blir permanent. En skyddad skog kan avverkas, något som skett i ett skogsprojekt i Brasilien nyligen efter att diamantfyndigheter upptäckts i området. Andra orsaker till minskad långsiktighet i trädplanteringsprojekt är politiska förändringar och bränder.

Osäker additativitet
Det är svårt att säkerställa att projekten inte skulle ha skett utan pengar från klimatkompensation för flyg. Hur avskogningstakten i ett land skulle ha utvecklats utan klimatkompensation är också svårt att förutse, såväl på kort som på lång sikt. Här kan du läsa mer om vad tre forskare i Lund respektive Stockholm har att säga om Klimatkompensation: Klimatkompensation en tveksam strategi

 

Ett träd tar upp 20 kg koldioxid/år

Ett träd kan ta upp 20 kg koldioxid på ett år (det skiljer sig mellan olika trädarter och hur gamla de är). Avverkas samma träd efter 40 år kan det binda 1 ton koldioxid. Hur går den ekvationen ihop, 20 x 40 är 800? Jo, ett träd tar inte upp lika mycket CO2 varje år, det tar upp mer när det växer än när det blir äldre. 

En flygresa Stockholm – Tokyo via Helsingfors tur och retur ger ett koldioxidutsläpp på 2,6 ton per person. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling kan varje människa inte släppa ut mer än 2 ton koldioxid per person och år. De koldioxidutsläpp flygresan orsakar påverkar hela världen. Att stötta en trädplantering eller vind- och/eller solkraftverk är bra och det går förstås utmärkt att göra utan att flyga.

Airbus första plug-in plan

Teknikutvecklingen har minskat koldioxidutsläppen på många flygbolag. Det första plug-in planet som du laddar i väggkontakten likt din mobil lanserades 2015. Ett solcellsplan flög runt jorden för tre år sedan. Storföretag, regeringar och internationella organisationer måste ta ansvar för framtiden, men det räcker inte. Alla, inklusive vi på mindre företag och privatpersoner, måste också ta vårt ansvar. 

Väljer vi att resa på ett hållbart sätt stimulerar det kulturutbyten och ökar förståelsen för andra människor och deras levnadsvillkor. Turismen står idag för 10 % av världens BNP och många fattiga länder har turismen som sin viktigaste inkomstkälla. Att sluta resa innebär direkt stora, ekonomiska svårigheter och vi ser en risk för minskad förståelse för männsikor i andra kulturer. Att resa på ett så hållbart sätt torde vara bästa lösningen.

Globalrunners var den första researrangören som erbjöd alla som ville tåg istället för flyg på resan. 2016 nappade ingen. 2018 tog intresset fart, året med den hetaste sommaren i mannaminne. Sedan dess ökar andelen tågresenärer varje år. Vi rekommenderar dock tåg av långt många fler anledningar utöver att det är mer miljövänligt.

Att ändra sina vanor tar tid. Det har det gjort även för oss, men med mer kunskap har vi tänkt om. Det finns många sätt att ta ansvar för klimatförändringarna. Att äta mer grönt, köra mindre och fossilfritt, värma upp bostaden med bergvärme eller solpaneler, slänga mindre och återvinna mer är också effektiva sätt att minska sina koldioxidutsläpp. 
 

Senaste inläggen