webbhvd

2021 > 03

Den 25 april 2015 drabbades ett av världens fattigaste länder av en kraftig jordbävning. För oss på Globalrunners som har starka band till Nepal skakade allt inombords. De människor som hade det värst fick det ännu värre. Vi startade en insamling och många bidrog. Alla pengar skickades oavkortat till Nepal och Ica-banken avstod avgift för överföringen. Givarna fick välja om deras pengar skulle gå till läromedel till barn eller till uppbyggnad av jordbävningssäkra hus åt några av de många familjer som stod utan tak över huvudet. Husen skulle byggas upp i traditionell, newarisk stil. Newarer är den vanligaste folkgruppen i Kathmandudalen. 

Att hjälpa människor i ett land som genomsyras av korruption (i en svensks ögon i alla fall) med ett helt annat förhållningssätt till effektivitet och tid, visade sig vara en större utmaning än vi anat. Många gånger har vi känt oss maktlösa och uppgivna; kommer det någonsin att bli några hus, kommer pengarna som Globalrunners samlade in att göra nytta?

Sex år av tålamod och förhandlingar

ÄNTLIGEN har vi gått i mål! Den 26 februari ägde en pampig ceremoni i byn Panga rum där 19 hus har byggts upp med hjälp av våra insamlade medel. Borgmästaren, en världsarvsspecialist från staden Bhaktapur, en fd turistminister, kommunledare i Panga, en kvinnogrupp, "intellektuella" och så klart vår duktige projektledare, tillika reseledare, Shekhar Dangol deltog och utvalda familjer fick sina pengar till de hus de byggt upp. 
.
Till en början möttes vårt projekt med en rejäl portion skepsis. Gradivs började dock fler och fler att  uppskatta hjälpen att återuppbygga Newarhusen åt fattiga, jordbävningsdrabbade familjer. Vår projektledare har fått förhandla med många inblandade parter med alla diplomatiska medel han kunnat uppbringa. Utveklingsnämnden i Panga tillät enbart att pengar överlämnades när husen väl var på plats och det tog förstås tid att dels bygga husen, dels ordna lån till material och löner. Det har krävts otroligt många möten, utvärderingar, inbjudningar och certifikat för att slutföra projektet.  

Som en konsekvens av att det tog nästan sex år innan vi kom i hamn, har den bildade fonden ökat i värde med 22 % i form av bankränta. Även räntan har till 100 procent gått till uppbyggnaden av husen.

Vår projektledare Shekhar Dangol lämnar över pengar till en av familjerna i Nepal som fått hjälp med att bygga upp sitt hus efter jordbävningen. I bakgrunden syns en plansch med några av husen.
Vår projektledare Shekhar Dangol lämnar över pengar till en av familjerna i Nepal som fått hjälp med att bygga upp sitt hus efter jordbävningen. I bakgrunden syns en plansch med några av husen.

Konceptet sprids för att bevara den tradionella byggnadsstilen

Konceptet att bevara den traditionella, newariska byggnadsstilen i jordbävningssäkra hus har ökat i popularitet tack vare vårt projekt. Arbetet har gjort människor medvetna om vikten av sitt kulturhistoriska arv, enligt vår projektledare Shekhar Dangol. Det har haft en liknande effekt på kommunnämnden även på längre sikt. Pangas borgmästare är positiv till att fortsätta i våra fotspår. Som ett resultat av detta har även tydligare byggnadsregler tillkommit, varav flera är kopierade från vårt projekt. 

På certifikaten till de 19 husen står Globalrunners och Shekhar Dangol med som insamlare, koordinatör av fonden och konceptutvecklare av husen. 

Vi är jätte glada att projektet har gett effekt, mening och hopp för människor i Panga och även omkringliggande byar. Inte en krona har förspillts på mutor eller annat svinn. Både Globalrunners och Shekhar har gjort allt ideellt och oavlönat. Vi har gjort skillnad för många som vi verkligen tycker har haft behov av hjälpen.

Lokaltidningar i Nepal skrev återigen om projektet i samband med ceremonin den 26 februari, vilket hjälper till att öka medvetenheten att bevara den newariska byggnadsstilen på ett jordbävningssäkrat sätt.

Stort tack till alla givare

Stort tack till alla som bidrog till vår insamling efter jordbävningen 2015. Era pengar har verkligen kommit till glädje! Ni som valde att pengarna skulle gå till läromedel fick information med bilder på böckerna till barnen redan 2015 (det var ett mycket enklare uppdrag). 

Läs hela inlägget »