webbhvd

Vilka nationalparker har du besökt?

Idag är det Nationalparkernas dag. Vi har 30 i Sverige, skyddade för att bevara natur och kultur. 


Skogen vid det stora vattnet
Sköna, vilda, mäktiga Abisko Nationalpark bildades redan 1909 och var en av de första i Sverige. Området har under årtusenden varit hem för samer som följt sina renhjordar mellan skogslandet och fjällen, jagat och fiskat. I Gabna sameby bedrivs fortfarande renskötsel, även om de flesta bymedlemmarna bor i samhället Rensjön. Ábeskovvu betyder skogen vid det stora vattnet (Torneträsk) på nordsamiska och ligger i Sveriges till ytan störstas kommun Kiruna.

En fördel med Abisko är att det går smidigt att ta tåget ända fram. Med järnvägen som byggdes mellan Kiruna och Narvik i början av 1900-talet, började allt fler hitta hit. Konstnärer, botaniker, friluftsmänniskor, skidåkare, fjällvandrare och norrskensturister attraheras av platsen.

Nationalparken ligger på fjällberggrund med stråk av kalksten. Den stora dalen är formad av inlandsisar. Abiskojåkka flyter fram genom dalgången för att i slutet forsa fram i en kanjon mellan branta klippor av hårdskiffer och dolomitkalksten ut i Torneträsk. 

I närheten ligger Abisko naturvetenskapliga station (ANS), där forskare från hela världen studerar klimatförändringar och utför annan naturforskning i arktisk miljö. Forskningsresultaten med bland annat långa mätserier av klimatförändringar publiceras på polar.se

Följ med till Abisko i vinter
Sommaren hägrar, men många planerar redan vad de ska göra i vinter, bland annat åka skidor på våra resor. Till Abisko har vi en resa för dig som vill testa turskidor. I väglöst land utan uppkoppling, utelämnad till vädrets makter och vår egen förmåga, skidar vi mellan mysiga fjällstugor bland vita vidder, fjällskog, ripor, berg och bäckar. Första kvällen bjuds du på middag på Abisko Fjällstation och lär känna dina reskamrater. Därefter följer en äventyrsvecka som du aldrig kommer glömma, med mål, middag och bastu på Kebnekajses fjällstation. 

En av de bästa platserna att se norrsken på i världen är just i Abisko. Det beror på att området ligger i regnskugga från Atlantens fuktiga luft och ofta har klart väder.

Björnen sover
Abisko nationalpark har ett rikt djurliv året runt. Här kan du bland annat se rovfåglar och älgar, även vintertid. Det finns björn, lo och järv i området, men de är skygga och svåra att få syn på, men i snön kan du hitta spår av dem. Renar finns i området under större delen av året.
 
Kungsörn, havsörn, fjällvråk och jaktfalk kan ses jaga över fjället. Vissa år syns den sällsynta nordsångaren på Njullás sluttningar. I björkskog och videsnår finns gråsiskor, lövsångare, blåhake och bergfink och på fjällheden ljungpipare och fjällpipare. 

Abiskoområdet är en av de solrikaste platserna i Sverige och 45 % av nederbörden består av snö. Trots den låga årsnederbörden är Abisko snörikt; det mesta av snön blåser dit från de omgivande fjällen. 

Senaste inläggen