webbhvd

2019

Årets superlativer 

Till er som valde att resa med Globalrunners eller som har valt att göra det kommande år vill vi rikta ett stort, innerligt tack! Utan er skulle vi inte existera. Vi skulle heller inte kunna erbjuda så trevliga medresenärer. Att se er inspireras berikar verkligen våra liv.

2019 har varit ett mycket bra år för Globalrunners. Vi har utsett rekordet i några kategorier:

 • Åres bästa reseledare - utan tvekan Marco som leder våra MTB-resor i Aostadalen. Vilken talang!
 • Årets bästa hotel manager - Elisa på Hotel Central under Marcialonga. Ingenting är omöjligt för henne.
 • Årets tabbe - att ställa in Jizerskaresan och avboka allt för tidigt. Veckorna efter fick vi så många intresseanmälningar att vi hade fyllt resan. Vi kör den 2021 istället. Allt är rekat och klart. Bokningen öppnar våren 2020.
 • Årets överraskning 1: När himlen öppnade sig under Havana Marathon på Kuba där solen annars alltid brukar skina på våra resor. Det gjorde den resterande tid och ösregnet var nästan en hjälp för alla löpare. Dock något mindre publik.
 • Årets överraskning 2 - när Ellika på Globalrunners tog tåget hem från Toblach-Cortina resan kom hem före de som flög (snökaos, avstängda vägar, stängda flygplatser, mm).
 • Årets nykomling - Lisa och Antons barn som följde med i magen i vecka 30 på Engadin Skimarathon resan med tåg från Sverige och sedan kom till världen ett par månader senare. Säkert en blivande skidåkare.
 • Årets expansion - våra träningsläger i Italien för landsvägscyklister. Antalet cyklande gäster på dessa resor ökade flera hundra procent jämfört med året innan.
 • Årets nya inslag på våra resor - att springa med löpare från en lokal löparklubb och sedan umgås med dem i deras klubblokal. Det gör vi på löparresorna till Verona och Tjeckien. Kul kulturutbyte.
 • Årets Greta-effekt på Globalrunners: många fler resenärer har valt att ta tåget till resmålet och efterfrågan på föreläsningar om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter med fokus på resande, som Globalrunners vd håller runt om i Sverige, har exploderat.
 • Årets citat: "Globalrunners är Albatross motsats", sade Erik Jennische, Latinamerika chef på Civil Rights Defenders, på infomötet inför Kubaresan. Vi kunde inte ha sagt det bättre själva. H u r resor på  bland annat Kuba ordnas tycker vi är extremt viktigt.
Vi hoppas att du får ett härligt, spännande 2020!
Läs hela inlägget »

En enig forskarkår är överens om att vi behöver göra vad vi kan för en mer hållbar utveckling och att det är bråttom. Utsläppen av växthusgaser ökade i Sverige med 2 % förra året, men det finns positiva nyheter för framtiden. 

Fler hoppar på tåget både inom Sverige och till utlandet
Försäljningen av interrailkort har tredubblats på två år. Under 2018 gjordes 7 procent fler resor med tåg inrikes i Sverige än året innan. 

Inte sedan den ursprungliga järnvägsutbyggnaden på 1800-talet har det startats så många ny järnvägsprojekt i världen som nu. Det planeras och byggs ny järnväg i Kina, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Polen, Österrike, Ungern, Serbien, Indien, Thailand, Malaysia, Saudiarabien, Israel, Marocko och Nigeria. Till och med i Mexiko och USA byggs järvägen ut, bland annat projekteras snabbtåg Los Angeles–San Francisco.

På Globalrunners som sedan flera år tillbaka fortfarande är den enda researrangör som erbjuder alla som vill tåg istället för flyg, hade vi noll resenärer som valde tåget framt till förra året, men nu är det fler och fler som väljer tåget även bland våra gäster. Hittills är det längdskidåkare och landsvägscyklister som har valt att ta tåget genom Europa, men vi tror att även löpare och vandrare kommer att välja att testa detta trivsamma ressätt inom en snar framtid.

Allt färre sätter sig i ett flygplan
Utrikesflygen har minskat med 200 000 tur och retur resor. Dessa inkluderar utländska turisters resor och utesluter svenskars resande från Kastrup. Swedavia noterade en minskning av antalet landningar på två procent under 2018. Under första kvartalet i år flög 378 000 färre passagerare från svenska flygplatser jämfört med samma period förra året. Också antalet starter och landningar minskar. Inrikesflygningarna minskade med över tre procent förra året.

Flygbolaget KLM gick ut med helsidesannonser i Sverige och Norge förra helgen och rekommenderade kunder att ta tåget när det är möjligt istället. 

Jorden räddas inte och går inte heller under beroende på om en människa flyger eller tar tåget, men när tillräckligt många människor ställer upp och kräver förändring har makthavare och storföretag inget annat val än att agera. Muren föll 1989 tack vare att tillräckligt många lyckades få gehör för en förändring. Greta Thunberg, Arnold Schwarzennegger, Barack Obama, artisten Billie Eilish, skådespelaren Woody Harrelson, Globalrunners och många fler, försöker bidra och påverka privatpersoner, makthavare och näringsliv, att ställa om till en hållbar utveckling. Inte för att förlora det vi har utan för att bibehålla allt det positiva som livet ger

Solcellsparker kan försörja stora städer
Solceller är den globalt snabbast växande energikällan. Priset på solceller har sjunkit de senaste åren och underlättat utbyggnaden av jättesolcellsparker. Solcellsparken i Saharaöknen, välrdens största, består av 3 000 hektar solcellspaneler som producerar tillräckligt mycket energi för att driva en stad av Prags storlek. Energin som allstras där behöver inte nyttjas direkt utan kan lagras och användas senare.

Köttkonsumtionen minskar, särskilt av utländskt kött
Svenskarnas konsumtion av kött minskar för andra året i rad. Inte sedan 2007 har vi ätit så lite kött som under förra året. Enligt Jordbruksverkets statistik äter vi mindre importerat kött, mer svenskproducerat kött och sammantaget mindre kött totalt. Det började egentligen redan 2013 när antibiotikanvändningen på djur debatterades flitigt. 

Utsläppen från personbilar minskar i Sverige
Utsläppen från personbilstrafiken i Sverige minskade med 19 procent mellan 2007 och 2016. Utvecklingen beror främst på ökad användning av biobränslen, att de nya bilarna är mer bränslesnåla och att diesel har blivit ett allt vanligare drivmedel. Pendlar man 2 mil om dagen i 240 arbetsdagar om året sparar man 840 kg koldioxid på att byta till elbil från mellanstor dieselbil och 960 kg från mellanstor bensinbil. Allra mest koldioxid sparar man om man tar bussen istället.

Ozonhålen tunnas ut
Tack vare internationella överenskommelser, framför allt Montrealprotokollet, och förbud mot freoner, har ozonhålen minskat. Om minskningen fortsätter i samma takt räknar forskare med att ozonlagret i den norra hemisfären kommer att ha återhämtat sig på 2030-talet. I den södra hemisfären kan ozonlagret vara återställt ungefär 20 år senare och i polarregionerna runt år 2060.

Läs hela inlägget »

Första helgen i februari har vi en längdskidresa till Toblach-Cortina. Det är ett lopp i klassisk stil på 42 km och/eller skate 30 km. År 2020 startar bägge loppen i Toblach i riktning mot Cortina. De går genom en dal med Drei Zinnen i blickfånget förbi den vackra Toblach-sjön. Dolomiterna sägs vara som allra vackrast just här och är med på UNESCO:s världsarvslista.

Är det en slump att vi kallar loppet för Toblach-Cortina när andra säger Dobbiaco-Cortina?
Nej, det är ett medvetet val som de flesta besökare nog aldrig reflekterar över.

Toblach där vi bor och där starten går, ligger i Sydtyrolen. Området tillhör idag Italien, men var fram till första världskriget en del av Österrike-Ungern. De flesta som bodde här här innan Italien tog över området var tyskar, kroater och slovener och än idag pratar i stort sett alla tyska. Folket drabbades här mer än andra svårt av fascisternas Italienisering. Det var en process där italienska myndigheter tvingade människor att anamma italiensk kultur och lämna sin egen. Icke italienska eller delvis italienska befolkningsgrupper och territorier assimilerades. Den här politiken kulminerade under de italienska fascisterna 1922-1943 med diktatorn Benito Mussolini i spetsen.

När italieniseringen startade var vissa områden enspråkiga och saknade helt en italiensktalande befolkning. Målet med italieniseringen var att skapa en enhetlig befolkning och en av Italien präglad kultur i de assimilerade territorierna.

Metoder
Italieniseringen genomfördes med olika metoder:

·       utflyttning av icke-italiensktalande
·       inflyttning av italiensktalande
·       systematisk diskriminering av andra språk

Icke-italiensktalande lämnade sina hem och de som lät sig assimileras accepterades som ”goda italienare”. Diskrimineringen skedde genom att alla språk utom italienska förbjöds i rättsväsendet, i administrationen, i tidningar och tryckta medier, i förskolor och skolor och på gravstensinskriptioner. Det var förbjudet att använda sig av tolk. Icke-italiensktalande politiker, domare, lärare och andra ämbetsmän blev uppsagda och ersatta med italiensktalande personer. Personnamn, efternamn och ortsnamn ersattes med italienska namn.

Sydtyrolen drabbades värst
Det största området som berördes av italienisering var Sydtyrolen där 3 % av befolkningen var italiensktalande, resten talade tyska eller ladinska. När de italienska fascisterna kom till makten och Benito Mussolini blev statsöverhuvud tilltog assimileringspolitiken. 1923 förbjöds tyska i skolorna, medierna, den statliga förvaltningen och administrationen. Tjänster inom den sydtyrolska administrationen, inklusive skol- och rättväsendet, tillsattes av italiensktalande.

Geografiska platser och ortsnamn fick nya officiella italienska namn och tyska för- och efternamn italieniserades. Italienska bosättare från söder fick statligt stöd och uppmuntrades att bosätta sig i provinsen. Italienska myndigheter fick stöd från Nazityskland i sin italieniseringspolitik. Hitler hade länge ansett att Sydtyrolen var förlorat och den tyska befolkningen uppmanades att emigrera och bosätta sig i Tyskland. Många hörsammade uppmaningen vilket ledde till en utflyttning av tysktalande samtidigt som det skedde en inflyttning av italiensktalande.

Läget förbättrades 1972 tack vare Österrike och FN
Segrarmakterna efter andra världskriget pressade Italien att ge landets minoriteter självbestämmanderätt. Österrike och Italien undertecknade 1946 ett avtal som garanterade Sydtyrolen ökat självstyre. Det statliga stödet för italienska "immigranter" till provinsen fortsatte dock. Detta tolkade den lokala tyska befolkningen och Österrike som att Italien inte var berett att ge provinsen Sydtyrolen full autonomi förrän den demografiska bilden var förändrad till Italiens fördel. Efter att Österrike återigen tagit upp frågan i FN gick Italien 1972 med på ett omfattande "autonomipaket" för provinsen.

Benito Mussolinis fascistiska regim föll till slut, men reliker från diktaturen lever kvar. Italien borde under alla dessa år ha hunnit komma till insikt om sin egen historia och ta farväl av fascismens ideologi. Särskilt illa är det ställt i Sydtyrolen. Den som åker genom städer och byar här stöter i nästan varje gathörn på lämningar från fascismen, som fortfarande förhärligar den och förtrycket av det sydtyrolska tyska och ladinska modersmålet. Segermonumentet, Mussolinireliefen (som uppfördes först efter kriget), benhusen, statyn som i folkmun kallas ”Kapuziner Wastl” i Brunico, de fascistiska ortsnamnen och otaliga andra kvarlevor är bara toppen av ett isberg.

Hur känner man igen ett fascistiskt ortsnamn?
Många slutar på o. Som i Dobbiaco, Cortina d’Ampezzo, Benito. Därför använder Globalrunners Toblach när vi pratar om det finna loppet i Dolomiterna längs den gamla banvallen förbi Toblach-sjön.
Vi är inga fans av varken Hitler, Mussuloni, nazism eller fascism och tycker att valet av ortsnamn mot denna bakgrund spelar roll. Dessutom viner högernationalistiska vindar åter igen i Italien 2019. 

Att orten i det här fallet heter Toblach på tyska och Dobbiaco på italienska är en förklaring som inte ger hela sanningen.

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns:

Italieniseringen om bland annat konverteringen av ortsnamn https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Italienisering

En SvD-artikel om ’fascistiska ortsnamn’ och hur genomgripande förändringsarbetet var som en följd av den nya regimen - jämför vårt eget jagande av tornedalsmålet 
https://www.svd.se/dags-att-gora-upp-med-den-forste-fascisten

Förstår vi frågans omfattning? 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-5801+0+DOC+XML+V0//SV

Läs hela inlägget »

Vår mest populära resa som gäster återkommer till år efter år är och förblir Marcialonga, Italiens svar på Vasaloppet där du åker 45 eller 70 km genom 13 byar i Dolomiterna. Stämningen är på topp inför, under och efter loppet - hela resan igenom. Som officiell arrangör erbjuder vi en mängd alternativ för att du ska få ut mesta möjliga av resan.

 • Den ekonomiska och självständiga åkaren bor i lägenhet för 695 Euro inklusive startplats.
 • Den som vill ha största möjliga lyx bor på Hotel Maria****
 • Den som vill ha halvpension bor på Hotel Patrizia.
 • Åt dem som vill resa så hållbart som möjligt bokar vi tåg istället för flyg till Italien 
 • Den som har bott på Hotel Central tidigare bor där igen - för dess centrala läge, för de fina rummen, för prima frukost men framför allt för Elisa, världens bästa hotellvärdinna.

Vad är grejen med Marcialonga då, varför är just den resan så eftertraktad? Kanske beror det på alla förväntningar, på all publik, på att loppet går genom byar fulla av peppande italienare, på alla tillresta nationaliteter, på blandningen av elitåkare och första gångs deltagare och alla motionärer, på den goda maten, det vackra landskapet, de trevliga medresenärerna, den professionella organisationen, klimatet, avkopplingen, lättnaden att du klarade sista backen (som alla klarar, inga problem) - typ allt

Vi har gäster som har bokat in sig på samtliga ovanstående alternativ inför 2020 och alla är såklart lika välkomna, även de som väljer att inte tävla. Vill du åka utför en eller flera av dagarna finns suveränt fina områden inom bekvämt räckhåll. 

Läs hela inlägget »

Hyr istället för köp en cykel, en kajak, ett tält, en släpvagn eller något annat du behöver i sommar. När och där du behöver dem. Hyr ut dina egna rullskidor, TV-spel, byggställningar eller din projektor till andra när du själv inte använder dem. Gratis, enkelt, säkert och hyggligt!

Bokar du en resa med Globalrunners som går 2019 eller 2020 får du 75 kronor rabatt första gången du hyr något av Hygglo Du får en kod när du har betalat bokningsavgiften till oss som du kan använda hos Hygglo. Gäller bokningar från och med idag!

Hygglos filosofi är att saker är till för att användas och inte ligga på hyllor eller i förråd och samla damm. Låt dina saker samla in lite extrapengar i stället som du kan lägga på en Globalrunners resa!

Hygglo erbjuder allt från bilar, båtar, husvagnar till verktyg, partytält, maskiner och en massa annat. Det är enkelt och tryggt för bägge parter med BankID och sakerna som du hyr eller hyr ut är försäkrade.

På Globalrunners har vi enbart och mycket goda erfarenheter av Hygglo. Vårt samarbete passar också väl in med våra ambitioner att dra vårt strå till stacken för en mer hållbar framtid. Kolla in alla möjligheter över hela Sverige hos Hygglo! Och glöm inte att boka en resa hos Globalrunners också.

Hygglos hemsida

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 5 juni firar vi (som heter så) den svenska upplagan av Global Running Day igen. Hoppas att du också vill uppmärksamma alla världens löpares egen nationaldag! 

Global Running Day är en världsomspännande hyllning till löpning. Det ska uppmuntra alla att röra på sig. Det spelar ingen roll hur fort eller långt du springer. Hur du gör det är upp till dig. Spring, jogga, lufsa. Det viktiga är att du har kul medan du är aktiv och inspirerar andra.

Förra året sprang löpare i 161 länder 18 027 242 kilometer på Global Running Day. Hoppas att så många som möjligt i Sverige vill delta den 5 juni i år. Registrera gärna hur långt du har sprungit på globalrunningday.org där du också kan se var i världen andra springer samma dag. Framför allt: Njut av världslöpardagen!

Läs hela inlägget »
Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen. Att ta tåget istället för flyget ger förutom radikalt mindre koldioxidutstläpp härliga upplevelser längs vägen.


Är klimatkompensation ett rimligt sätt att ta hand om sina koldioxidutsläpp eller är det avancerad greenwashing? Ett nutida avlatsbrev för oss rika som tillhör den minoritet i världen som har råd att flyga? Att bidra till att träd planteras eller att ett vindkraftverk byggs är en god idé, men mängden koldioxid som flygplanet släpper ut förblir densamma. Det finns ingen möjlighet att vi ska kunna kompensera för alla koldioxidutsläpp som släpps ut i världen idag. Bara de som flyger kan minska sitt flygande.
 

Klimatkompensation bygger på att någon annan ska minska de utsläpp som din konsumtion genererar. Projekten för klimatkompensation utförs ofta i fattiga länder eftersom det anses mer kostnadseffektivt. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader eller helst 1,5 grader, måste den totala koldioxidbudgeten minska drastiskt.

Medan vi som är rika fortsätter att släppa ut koldioxid, drabbas fattiga värst, människor som släpper ut en bråkdel av vad vi gör. Ska vi verkligen köpa utsläppsminskningar som genomförs någon annanstans och fortsätta med business as usual? 

Skogsplanteringar i all ära, men vad ska människor äta?

Trädplanteringsprojekt har i många fall tagit makten över människors närmiljö. De tar ofta stora markarealer i anspråk och man kompenserar inte helt för vad lokalbefolkningen kunde ha tjänat på att producera annat än skog på marken, till exempel mat. 

Konsekvensen av den otillräckliga ersättningen kan bli att skogen inte får stå kvar – vilket är nödvändigt för att det inlagrade kolet inte ska släppas ut igen. Det är omöjligt att vara säker på att utsläppsminskningen blir permanent. En skyddad skog kan avverkas, något som skett i ett skogsprojekt i Brasilien nyligen efter att diamantfyndigheter upptäckts i området. Andra orsaker till minskad långsiktighet i trädplanteringsprojekt är politiska förändringar och bränder.

Osäker additativitet
Det är svårt att säkerställa att projekten inte skulle ha skett utan pengar från klimatkompensation för flyg. Hur avskogningstakten i ett land skulle ha utvecklats utan klimatkompensation är också svårt att förutse, såväl på kort som på lång sikt. Här kan du läsa mer om vad tre forskare i Lund respektive Stockholm har att säga om Klimatkompensation: Klimatkompensation en tveksam strategi

 

Ett träd tar upp 20 kg koldioxid/år

Ett träd kan ta upp 20 kg koldioxid på ett år (det skiljer sig mellan olika trädarter och hur gamla de är). Avverkas samma träd efter 40 år kan det binda 1 ton koldioxid. Hur går den ekvationen ihop, 20 x 40 är 800? Jo, ett träd tar inte upp lika mycket CO2 varje år, det tar upp mer när det växer än när det blir äldre. 

En flygresa Stockholm – Tokyo via Helsingfors tur och retur ger ett koldioxidutsläpp på 2,6 ton per person. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling kan varje människa inte släppa ut mer än 2 ton koldioxid per person och år. De koldioxidutsläpp flygresan orsakar påverkar hela världen. Att stötta en trädplantering eller vind- och/eller solkraftverk är bra och det går förstås utmärkt att göra utan att flyga.

Airbus första plug-in plan

Teknikutvecklingen har minskat koldioxidutsläppen på många flygbolag. Det första plug-in planet som du laddar i väggkontakten likt din mobil lanserades 2015. Ett solcellsplan flög runt jorden för tre år sedan. Storföretag, regeringar och internationella organisationer måste ta ansvar för framtiden, men det räcker inte. Alla, inklusive vi på mindre företag och privatpersoner, måste också ta vårt ansvar. 

Väljer vi att resa på ett hållbart sätt stimulerar det kulturutbyten och ökar förståelsen för andra människor och deras levnadsvillkor. Turismen står idag för 10 % av världens BNP och många fattiga länder har turismen som sin viktigaste inkomstkälla. Att sluta resa innebär direkt stora, ekonomiska svårigheter och vi ser en risk för minskad förståelse för männsikor i andra kulturer. Att resa på ett så hållbart sätt torde vara bästa lösningen.

Globalrunners var den första researrangören som erbjöd alla som ville tåg istället för flyg på resan. 2016 nappade ingen. 2018 tog intresset fart, året med den hetaste sommaren i mannaminne. Sedan dess ökar andelen tågresenärer varje år. Vi rekommenderar dock tåg av långt många fler anledningar utöver att det är mer miljövänligt.

Att ändra sina vanor tar tid. Det har det gjort även för oss, men med mer kunskap har vi tänkt om. Det finns många sätt att ta ansvar för klimatförändringarna. Att äta mer grönt, köra mindre och fossilfritt, värma upp bostaden med bergvärme eller solpaneler, slänga mindre och återvinna mer är också effektiva sätt att minska sina koldioxidutsläpp. 
 

Läs hela inlägget »