webbhvd

2020 > 08

Äntligen godkänner Skatteverket startavgifter i motionslopp som skattefri motionsförmån. Beskedet kommer i en tid när de flesta motionslopp är inställda på grund av Covid-19, men vackert så för framtiden! Det gäller även startavgifter i tävlingsklass. De har dock inte sträckt sig så långt att det ska gälla utrustning också, inte ännu i alla fall.

Bokar du en resa med Globalrunners där ett lopp ingår, som du väljer att delta i, skriver vi gärna ett separat kvitto på anmälningsavgiften till loppet som du kan ge din snälla arbetsgivare.

Friskvårdsbidraget måste erbjudas hela personalen och får inte uppgå till ett belopp överstigande 5 000 kronor per anställd och år. För att det ska räknas som skattefri förmån, kan det endast användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av 'enklare' slag. En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr  per tillfälle (till exempel en startavgift) uppfyller inte kraven för enklare slag. I stort sett alla startavgifter till lopp som vi ordnar resor till kvalar in under detta tak.

Skatteverkets pressmeddelande

Läs hela inlägget »